Actueel

De R22-07 release is succesvol in productie genomen

Dinsdag 13 september 2022 om 12.00 uur is de release R22-07 Centrale Voorziening BVV na een kleine vertraging succesvol in productie genomen. Deze release bevat:

  • Aanpassingen van normwaarden
  • Aanpassingen op de modelmededeling 
  • Aanpassingen aan de rekenregels 
  • Aanpassingen aan de userinterface van het gemeenteportaal 
  • Aanpassingen aan de functionele koppelvlakken 
  • Overige verbeteringen in de Centrale Voorziening (A2A en portaal) naar aanleiding van feedback van gemeenten en waterschappen
     

Deze release staat, naast de nieuwe normwaarden die al op 1 juli zijn doorgevoerd, in het teken van de modelmededeling. Daarin zijn flinke stappen gezet: de indeling van onderwerpen in de modelmededeling is aangepast en er is gewerkt aan de begrijpelijkheid van de teksten. Ook is de term 'modelmededeling' vervangen door 'overzicht van uw beslagvrije voet'. Meer informatie hierover vindt u op de website van de VNG

In bijgevoegd document wordt per onderdeel toegelicht welke wijzigingen zijn doorgevoerd in de release. In deze instructievideo wordt gedemonstreerd wat er is veranderd in het portaal Derdenbeslag.

Vragen of meer informatie?

Wij hopen u met deze mail voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen of opmerkingen over deze mailing? Neem dan contact op met onze servicedesk via 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar  servicedesk@inlichtingenbureau.nl.