Actueel

Aanpassing kwijtschelding Kostendelers

Met ingang van 1-1-2023 zal (onder voorbehoud van instemming door de Eerste Kamer) de leeftijdsgrens voor de kostendelersnorm worden aangepast van 21 naar 27 jaar.

Binnen de geautomatiseerde toets op Kwijtschelding tellen we het aantal medebewoners vanaf 21 jaar. Dit wordt uiteraard aangepast naar de nieuwe norm van 27 jaar.

Dit betekent dat vanaf de ronde waarbij voor 13 december is aangeleverd (en geldt uiterlijke publicatie rapport op 4 januari 2023), al tegen de nieuwe leeftijdsnorm wordt getoetst. Zie ook bijgaand schema voor de timing van deze aanpassing.
 

Deelnamedatum

Aanleveren uiterlijk op

Rapport beschikbaar uiterlijk op

Leeftijdsgrens kostendelers

13 november 2022

12 november 2022

4 december 2022

21

26 november 2022

25 november 2022

19 december 2022

21

13 december 2022

12 december 2022

4 januari 2023

27

26 december 2022

25 december 2022

19 januari 2023

27

13 januari 2023

12 januari 2023

4 februari 2023

27