Wet voor voorkomen schooluitval bij overstap MBO

Jaarlijks vallen veel jongeren uit bij de overstap van voortgezet onderwijs naar het MBO. Om ervoor te zorgen dat deze jongeren niet van de radar verdwijnen, is de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) gemaakt. Vanaf 1 september 2020 gaat de nieuwe wetgeving in werking. Vanaf dat moment geven de VO-scholen aan welke leerlingen naar verwachting naar het MBO gaan. MBO-instellingen laten op hun beurt weten welke leerlingen zich hebben aangemeld. De gemeenten kunnen door deze gegevens zien welke jongere zich niet heeft aangemeld. Zo kunnen gemeenten sneller inspelen op mogelijke schooluitval. Om deze informatie te kunnen ontvangen is het noodzakelijk dat de gemeenten hun ICT-systeem hiervoor geschikt laten maken.

Wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht MBO’

De overstap naar het MBO verloopt nog niet soepel voor alle jongeren. Ieder jaar zijn er 8000 jongeren die geen (bewuste) studiekeuze maken. Zij komen na de zomer niet aan op het MBO (‘zomerlek’) en vallen uit zonder een startkwalificatie.

In de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht MBO’ (augustus 2017) is daarom een landelijke aanmelddatum van 1 april in het MBO opgenomen. Doel is om leerlingen zo te stimuleren vroegtijdig na te denken over hun studiekeuze en ook sneller te kunnen inspelen op mogelijke schooluitval.

Deze wet regelt ook de uitwisseling van een aantal gegevens over de aanmeldingen van leerlingen bij het MBO. VO-scholen moeten ieder jaar aan de gemeenten melden welke leerlingen naar verwachting een MBO-opleiding gaan volgen. De MBO-instellingen moeten de status van de aanmeldingen aan VO-scholen doorgeven. Als een leerling jonger is dan 23 jaar en nog geen startkwalificatie heeft, dan moet de MBO-instelling de status van de aanmelding aan de betreffende gemeente doorgeven. Om deze gegevensuitwisseling te ondersteunen is de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO (VVA) ontwikkeld.

Met behulp van de VVA kunnen VO-scholen en MBO-instellingen op eenvoudige wijze voldoen aan hun wettelijke informatieplicht. Uitval van leerlingen rond de overstap naar het MBO wordt hiermee tegengegaan. Als een leerling zich niet tijdig aanmeldt bij het MBO, dan krijgen de VO-scholen en gemeenten daar via de VVA op een laagdrempelige en snelle manier inzicht in, zodat zij actie kunnen ondernemen.

De voorziening

Met de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO geven de initiatiefnemers(VO-raad, PO-Raad, MBO Raad, VNG, Ingrado) een praktische invulling aan de wettelijke informatieplicht. De voorziening bestaat uit drie knooppunten: het knooppunt VO, het knooppunt MBO en het knooppunt gemeenten. Het Inlichtingenbureau heeft in opdracht van de VNG het knooppunt voor gemeenten gebouwd. Via deze ICT-voorziening ontvangt de gemeente waar de jongere woont de relevante gegevens. Dit gaat om leerlingen jonger dan 23 jaar, zonder startkwalificatie, die zich niet inschrijven bij een MBO-instelling. Aan de hand van deze informatie kan een gemeente actie ondernemen, om te voorkomen dat deze jongeren geen startkwalificatie behalen.

Wat moeten gemeenten hiervoor doen?

Om gebruik te kunnen maken van deze gegevens, moet uw gemeente ervoor zorgen dat u de gegevens van het Inlichtingenbureau kan ontvangen. Hiervoor is een technische aanpassing nodig, een koppelvlak. Uw softwareleverancier kan dit verzorgen. Een aantal leveranciers kan dit al leveren, andere leveranciers geven daar op dit moment nog geen prioriteit aan en wachten op de vraag vanuit de gemeenten. Informeer daarom bij uw softwareleverancier naar de mogelijkheden.

Planning

Vanaf 1 september 2020 zijn de VO-scholen en de MBO-instellingen wettelijk verplicht hun gegevens aan te leveren bij het knooppunt. Vanaf 1 juli 2020 kunnen gemeenten zich bij het Inlichtingenbureau melden voor een aansluiting. Het inlichtingenbureau levert vanaf 1 maart 2021 de eerste gegevens voor de gemeenten aan. Het is wenselijk dat vóór 1 maart 2021 het koppelvlak is gerealiseerd door uw softwareleverancier.