Verwacht: Wlz signalen via web API's

In april 2021 verwacht het inlichtingenbureau naast het portaal, gemeenten ook de mogelijkheid te kunnen bieden om het product Wlz signalen te gebruiken via een geautomatiseerde gegevensuitwisseling (Web API's). Gemeenten kunnen dan geautomatiseerd de Wmo populatie in het Wmo register op portaal Zorg (GGk) bijwerken en tevens de dagelijkse Wlz signalen ophalen.

Inmiddels zijn de koppelvlakspecificaties voor gegevensuitwisseling met de Web API’s voor Wlz signalen beschikbaar gesteld aan de softwareleveranciers en gepubliceerd op de website. Om gebruik te kunnen maken van de geautomatiseerde uitwisseling voor Wlz signalen adviseren wij u bij uw softwareleveranciers na te gaan of zij deze koppeling ondersteunen vanuit het softwarepakket.