Verhoging frequentie publicatie Kwijtscheldingsrapportages

Gemeenten en waterschappen hebben al enige tijd de wens om meer dan één keer per maand gebruik te kunnen maken van de KWS dienstverlening, zodat zij aanvragers sneller kunnen laten weten of zij wel of niet recht hebben op kwijtschelding lokale belastingen. Middels onze huidige dienstverlening (IB verwerking, inclusief te raadplegen bronnen) kan het namelijk voorkomen dat een gemeente of waterschap pas na twee maanden een reactie kan geven op een aanvraag.

Vanaf februari tweemaal per maand aanleveren

Wij hebben daarom besloten om vanaf februari de frequentie van het aanleveren, verwerken en publiceren van bestanden te verhogen naar twee keer per maand. Voortaan kunt u vóór de 13e en de 26e van de maand bestanden aanleveren. Dit betekent dat de doorlooptijden worden verkort en burgers sneller antwoord krijgen op hun aanvraag.

De actualiteit van de gegevens wijzigt niet. Dat wil zeggen dat we inkomensgegevens (blijven) tonen van 2 maanden oud. In de rapportages van maart, tonen we bijvoorbeeld zowel half maart als eind maart de inkomensgegevens van januari. De actualiteit van gegevens over voertuigbezit blijft 1 maand. En ook bij de vermogensgegevens blijft de peildatum 31 december van het voorgaande jaar (vanaf juni beschikbaar).

Sluitingstermijn voor aanleveringen zichtbaar in portaal

Wij streven ernaar om de rapporten te publiceren vóór een nieuwe uitwisselronde, dus voor de 13e en de 26e van de maand. U ontvangt een notificatie per mail zodra de rapporten gepubliceerd zijn. Aan de manier van aanleveren en de inhoud van de rapportages verandert niets. De nieuwe sluitingstermijn voor aanleveringen verschijnt vanzelf in ons portaal in het tabblad aanleveren. Ook de softwareleveranciers zijn op de hoogte en voorbereid op de frequentere uitwisseling van deze kwijtscheldingsgegevens. U hoeft verder geen actie te ondernemen.