Signaal Voortvluchtig veroordeelden onder de loep

Signaal Voortvluchtig veroordeelden onder de loep

Elke maand ontvangt het Inlichtingenbureau van het CJIB een opgaaf van voortvluchtig veroordeelden. Wanneer hier een burgerservicenummer van een bijstandsgerechtigde in voorkomt, leveren wij u hiervan een signaal. Wellicht is het u opgevallen dat deze signalen recentelijk sterk zijn afgenomen of zelfs uitbleven. De reden hiervan lichten wij graag aan u toe.

Sinds november 2018 heeft de politie een nieuw registratiesysteem, waardoor er een stringentere filtering wordt toegepast op de doorlevering van voortvluchtige personen. Feitelijk komt het erop neer dat alleen wanneer iemand echt ‘onvindbaar’ is, deze persoon wordt gemeld bij het CJIB.

Concreet betekent dit dat we maandelijks nog maar enkele personen krijgen door geleverd en dat het aantal uit te leveren signalen (na matching met bijstandspopulatie) tot bijna nihil is geslonken.

Wij zijn inmiddels in gesprek met het Ministerie van SZW, het CJIB en de politie of de huidige levering correct en afdoende is. Zodra er meer bekend is over de uitkomsten hiervan, zullen wij u hierover uiteraard informeren.

Mocht u nog vragen hebben over (het uitblijven van) de signalen m.b.t. voortvluchtig veroordelen, neemt u dan contact met ons op.