Release iWmo 2.4 en iJw 2.4 op 30 maart

Op maandag 30 maart 2020 gaat de nieuwste versie van het iWmo en iJw berichtenverkeer live: versie 2.4 wordt dan geïmplementeerd.

Migratie in 3 fasen

Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen bestaat deze migratie uit drie fasen:

Fase 1: afsluiting
In deze fase vindt de gecontroleerde en gefaseerde beeindiging van het berichtenverkeer plaats: op zondag 18 maart om 23.00 uur start de afsluiting van het berichtenverkeer voor alle ketenpartijen. Op donderdag 26 maart om 13.00 uur moet deze afsluiting gecompleteerd zijn. Let er in deze fase op dat er geen  nog te versuren' iWmo- en iJw 2.3 berichten in uw systeem staan. Zorg er daarnaast voor dat alle iWmo- en iJw 2.2-berichten in uw systeem zijn ingelezen en dat alle retourberichten verzonden zijn. 

Fase 2: transitie
In deze fase is er geen berichtenverkeer mogelijk tussen gemeenten en zorgaanbieders. Tijdens de transitie is de technische infrastructuur tijdelijk geblokkeerd. De transitiefase start op donderdag 26 maart om 13.00 uur en uiterlijk op maandag 30 maart om 13.00 uur afgerond.

Fase 3: ingebruikname en nazorg
In deze fase wordt het iWmo- en iJw berichtenverkeer weer hervat. Vanaf 30 maart om 13.00 uur zullen er enkel nog berichten uitgewisseld kunnen worden volgens de standaard iWmo 2.4 en iJw 2.4.

Onze adviezen voor een soepele overstap naar versie 2.4

 • Neem contact op met uw softwareleveracier. Zorg ervoor dat u weet, wat u op welk moment moet doen om op tijd klaar te zijn voor de overgang naar versie 2.4.
 • Zoek contact met uw zorgaanbieders (of zorg ervoor dat dit binnen uw organisatie gedaan wordt). Maak afspraken over hoe u de migratieperiode overbrugt voor declaraties en uiterste verzendtermijnen.
 • Werkt u alleen in het portaal, dan adviseren wij u om alle berichten vóór de migratieperiode te downloaden en te verwerken voor de overgang naar versie 2.4.
   

Onderstaande diensten vallen niet onder deze migratie. Hierdoor kunt u er tijdens de migratieperiode ook gewoon gebruik van blijven maken:

 • PGB berichtenverkeer
 • Woonplaatsbeginseltoets (WBP)
 • Wlz registertoets
 • Track & trace
 • Berichtenmonitor
 • Berichtenlog
   

Wij houden u graag goed op de hoogte van de laatste stand van zaken omtrent deze release. Meer informatie kunt u vinden op de speciale release-informatiepagina. Hier vindt u het draaiboek en de migratiehandreiking alsmede een duidelijk liveblog waarin het tijdschema vermeld staat. 

Contact

Wij beantwoorden graag al uw vragen omtrent de release van iWmo 2.4 en iJw 2.4. U kunt op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur terecht bij de servicedesk van het Inlichtingenbureau. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 0800 222 11 22 en per email via servicedesk@inlichtingenbureau.nl.

 

Theme picker