Nieuwe berichtversie DUODossierPersoonGSD-v0299 levert informatie over indicatie startkwalificatie

Het is een langgekoesterde wens van gemeenten om informatie over de startkwalificatie van een cliënt te ontvangen. De keten voor Sociale Uitkeringen, Werk en Inkomen (Suwi) komt tegemoet aan deze wens met het nieuwe bericht DUODossierPersoonGSD-v0200. Door dit bericht in te lezen in uw uitkeringspakket ziet u of iemand wel of geen startkwalificatie volgens DUO heeft.

Uitfasering oude berichtversie

Via de oude berichtversie ontvangt u geen informatie over een startkwalificatie. Hiervoor moet u via de beschikbaar gestelde DUO gegevens zelf afleiden of iemand in het bezit is van een startkwalificatie. Daarnaast wordt het oude bericht vanaf oktober 2019 niet meer ondersteund. Wij raden u daarom aan om in de toekomst gebruik te maken van de nieuwe berichtversie ’DUODossierPersoonGSD-v0200’’.

Let op! Leest u het DUODossierPersoonGSD bericht in en ziet u geen gegevens over startkwalificatie? Controleer dan of uw applicatie de nieuwe berichtversie DUODossierPersoonGSD-v0200 ondersteunt en neem zo nodig contact op met uw softwareleverancier.

 

Theme picker