Nieuw koppelpunt: Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO (VVA)

Het Inlichtingenbureau (IB) gaat 1 september live met de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA). Via dit koppelpunt maakt het IB inzichtelijk of leerlingen afkomstig uit het Voortgezet Onderwijs (VO) zich hebben ingeschreven bij een MBO-instelling. Sluit daarom nu aan op het koppelpunt VVA en ontvang veilig en digitaal aanmeldinformatie van leerlingen, zodat mogelijke schooluitval preventief in kaart kan worden gebracht.

Aanleiding

De overstap naar het MBO verloopt nog niet soepel voor alle jongeren. Jaarlijks geldt voor gemiddeld 8000 jongeren dat ze geen (bewuste) studiekeuze maken, na de zomer niet aankomen op het MBO (‘zomerlek’), uitvallen zonder een startkwalificatie of switchen van opleiding. In de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht MBO’ (augustus 2017) is daarom een landelijke aanmelddatum van 1 april in het MBO opgenomen. Het doel is om sneller in te kunnen inspelen op mogelijke schooluitval en leerlingen in een vroegtijdig stadium na te laten denken over hun studiekeuze. 

Hoe werkt het?

De voorziening bestaat uit drie koppelpunten: het koppelpunt VO, het koppelpunt MBO en het koppelpunt gemeenten. Het Inlichtingenbureau filtert als koppelpunt voor gemeenten de gegevens die van de VO-scholen en de MBO-instellingen worden ontvangen. Vervolgens levert het Inlichtingenbureau de gegevens door middel van berichtenverkeer in de vorm van signaleringen aan gemeenten.

Technische aanpassing door uw leverancier

Het koppelpunt gemeenten stuurt alleen berichten naar uw gemeente als het koppelvlak juist is ingericht in het softwarepakket van uw gemeentelijke organisatie. Is het koppelvlak nog niet gerealiseerd? Neem dan contact op met uw leverancier. 

Aanmelden VVA

Via het Aansluitformulier VVA gemeenten meldt u zich aan voor de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO (VVA). Vul het Aansluitformulier VVA Gemeenten’ in en laat het document ondertekenen door een bevoegde medewerker binnen uw organisatie. Stuur het document getekend retour naar klantsupport@inlichtingenbureau.nl. Na ontvangst van het formulier wordt uw gemeente binnen 5 werkdagen aangesloten. U ontvangt hiervan een bevestiging per email.

Let op dat u alle velden in het formulier invult. Alleen dan kunnen wij uw aanmelding voltooien. Het aansluitformulier bevat tevens de gegevens voor de verwerkersovereenkomst. Na het invullen en ondertekenen van het aansluitformulier is het contract voor gebruik van de Voorziening Voortijdig Schoolverlaters (MBO) getekend. 

Aanmeldinformatie richting gemeenten vanaf maart 2021

De koppelpunten VO en MBO starten op 1 september met het aanleveren van informatie over aanmeldingen. Indien u zich aanmeldt voor de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) ontvangt u in maart 2021 de eerste digitale gegevens met aanmeldinformatie van leerlingen.

Berichtenverkeer automatisch gegenereerd

Het berichtenverkeer VVA loopt niet via het portaal van het Inlichtingenbureau. Mits u bent aangemeld bij het Inlichtingenbureau én uw leverancier de berichten kan verwerken, ontvangt u informatie over de overstap van potentiële MBO’ers, ook als dit buiten uw regio gebeurt.

Koppelvlakspecificaties

Gemeentelijke leveranciers zijn in een eerder stadium al geïnformeerd over het aansluitproces VVA via het document Koppelvlakspecificaties. Download de laatste versie van het document: ‘Koppelvlakspecificatie Signalering naar Gemeenten’ (juli 2020). 

Testomgeving voor leveranciers en planning 

De Voorziening Vroegtijdig aanmelden MBO stelt vanuit het Inlichtingenbureau een testomgeving beschikbaar. Softwareleveranciers van de gemeentelijke markt zijn hier reeds over geïnformeerd. Zij kunnen technisch aansluiten op de berichten vanuit het Inlichtingenbureau en controleren of de berichten via het koppelpunt VVA aankomen. De testomgeving voor gemeenten wordt momenteel ingeregeld. U ontvangt van ons een mail zodra de testomgeving voor gemeenten gereed is. 

Informeer uw collega van de afdeling onderwijs of RMC over VVA

De informatie die het Inlichtingenbureau via het koppelpunt gemeenten levert, is voornamelijk relevant voor uw collega’s van de afdeling onderwijs en-/of de Regionaal Meld- en coördinatiepunten (RMC’s). Bent u niet werkzaam binnen dit aandachtsgebied? Dan verzoeken wij u om deze mail door te zetten naar de juiste contactpersoon binnen uw gemeente.  

Contact en informatie

Raadpleeg de landingspagina VVA voor meer achterliggende informatie over het product.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau via telefoon 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl