Minder overbodige signalen ‘’start en-/of stop studie’’

Door een productverbetering van het signaal kostendelers ontvangt u geen signalen meer van studenten die de studie minder dan 1 maand onderbreken.

Het signaal ‘’start stop studie’’ is relevant voor het vaststellen van de kostendelersnorm. Voor studenten geldt echter een uitzondering op de kostendelersnorm. Voorheen werd het beëindigen van een studie direct gemeld aan gemeenten. In veel gevallen startte de student na het beëindigen en-/of afronden van een eerdere studie weer met een nieuwe studie. In dit geval is er geen sprake van een studieonderbreking. Het Inlichtingenbureau levert daarom – na consultatie met diverse gemeenten - geen signalen ‘’stop en start studie’’ indien studenten hun studie minder dan 1 maand onderbreken. Dit voorkomt dat u overbodige en irrelevante signalen ontvangt.

Contact en informatie

Raadpleeg hoofdstuk 11 van de handleiding Rechtmatigheidscontrole voor meer informatie over de werking van de kostendelersnorm en-/of het artikel op de website met meer achtergrondinformatie over de werking van de nieuwe logica. 

Voor vragen kunt u terecht bij de Servicedesk van het Inlichtingenbureau via telefoon 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl.