Geslaagde bijeenkomst over de VSV dienstverlening

Geslaagde bijeenkomst over de VSV dienstverlening

Deze week vond er een bijeenkomst plaats van Ingrado (branchevereniging RMC), het Inlichtingenbureau en BKWI. Tijdens deze geslaagde bijeenkomst werd gezamenlijk ingegaan op de doorontwikkelingen en gegevensbehoefte voor de VSV dienstverlening. Onder de 40 aanwezigen waren geïnteresseerden vanuit diverse RMC’s, daarnaast waren de VNG en de bronnen UWV en DUO vertegenwoordigd.

Onze accountmanager Marije Timmer vertelt: “ik kijk terug op een erg positieve en informatieve bijeenkomst! Er zijn veel onderwerpen aan bod gekomen en behoeften zijn geïnventariseerd. Daarnaast hebben we aandacht besteed aan de gegevensbehoefte van RMC voor suwinet, de monitor van het Inlichtingenbureau en de overlap tussen Jongeren in Beeld (via Sociale Zaken) en VSV (via RMC). Bij de gesprekken over doorontwikkeling hebben we het gehad over de mogelijkheid om de DUO levering van deze groep via het Inlichtingenbureau te laten lopen. Om dit verder uit te werken willen we graag een referentiegroep oprichten. We roepen RMC’s van harte op om zich hier voor aan te melden.”

De dienstverlening VSV wordt door alle betrokken partijen duidelijk gewaardeerd en is volop in ontwikkeling!