Gebruik toets Bijzondere Bijstand voor aanvraag Energietoeslag

Het Inlichtingenbureau (IB) ontvangt veel vragen over de wijze waarop de toets op Bijzondere Bijstand kan helpen bij de verstrekking van de energietoeslag. Wij leggen u graag uit hoe de toets Bijzondere Bijstand hierbij kan ondersteunen, welke wetten hiermee gepaard gaan en waar u rekening mee dient te houden.

Toets op categoriale Bijzondere Bijstand

Al enkele jaren levert het IB aan gemeenten de toets op de Bijzondere Bijstand. Hiermee kan de gemeente op eenvoudige wijze de verstrekking van de collectieve bijzondere bijstand controleren op inkomen en vermogen. De dienstverlening kan worden ingezet voor een toets op categoriale verstrekking van Bijzondere bijstand zoals de collectieve ziektekostenverzekering.  

Energietoeslag 2023

Vanaf 1 juli 2023 wordt naar verwachting de Participatiewet aangepast. Deze wetswijziging maakt het voor gemeenten mogelijk om de vastgestelde €1.300,- aan (aanvullende) energietoeslag (2023) te verstrekken. Ook wordt het mogelijk om de energietoeslag 2023 ambtshalve, dus zonder schriftelijke aanvraag te verstrekken.  

Doelgroep

De categoriale bijzondere bijstand energietoeslag 2023 mag de gemeente toekennen aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Dit zullen met name huishoudens zijn die in 2022 de eenmalige energietoeslag ook al ontvingen. De BSN van deze huishoudens kunnen vanaf 1 juli 2023 ter toetsing worden aangeleverd bij het inlichtingenbureau.  

Belangrijk om te weten

  • De gemeente kan ervoor kiezen €500,- euro van de energietoeslag 2023 uit te keren voor het in werking treden van de wetswijziging. In dat geval mag de gemeente dit zien als een nabetaling op een eerder gedane betaling en is er geen toetsing op inkomen meer nodig. De eerder gedane toetsing in 2022 volstaat hierbij. 
  • Voor personen met een bijstandsuitkering of aanvulling tot bijstandsniveau is het uiteraard niet nodig om een inkomenstoets uit te voeren en kan de energietoeslag zonder toetsing worden toegekend. U levert deze BSN dan ook niet aan het Inlichtingenbureau aan. 
  • Het IB ontvangt van de SVB een lijst met alle burgers die een aio-uitkering ontvangen. Deze lijst wordt door het Inlichtingenbureau via IBIS aan gemeenten geleverd.  
  • Het IB toetst de inkomens van de aangeleverde BSN's door de inkomensgegevens twee maanden voorafgaand aan het toetsmoment op te vragen bij het UWV. Hierbij wordt het inkomen van deze toetsmaand omgerekend naar een (indicatief)netto-inkomen exclusief vakantiegeld. In de Handleiding vindt u uitgebreide informatie. 
  • Vanaf 1 juli 2023 is de wet energietoeslag van kracht en is er een rechtsgrond om gegevens op te vragen ter controle op de te verstrekken energietoeslag. Het is expliciet niet toegestaan om vooruitlopend hierop BSN ter toetsing aan te bieden! 

Afnemen toets Bijzondere Bijstand

Wilt u gebruik maken van de toets op de Bijzondere Bijstand? Vul dan het mutatieformulier in en vink informatiedienst 4 aan. Om gegevens van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens te mogen ontsluiten voor gemeenten heeft het IB een schriftelijke autorisatie nodig van de gemeente. Alleen dan kan de gemeente gebruik maken van de toets. Dit omdat er BRP-gegevens bevraagd moeten worden.  

Heeft uw gemeente nog geen autorisatie afgegeven? Neem dan contact op met onze Servicedesk via Servicedesk@inlichtingenbureau.nl of via 0800 222 11 22. Let op: de doorlooptijden bij het RvIG zijn minimaal 6 maanden. Raadpleeg voor aanvullende informatie ook eerder gepubliceerd bericht op onze website.