Doorontwikkeling Bijzondere Bijstand resulteert in betere rapportages

Met de “Geautomatiseerde toets’’ op Bijzondere Bijstand geeft het Inlichtingenbureau inzicht in het recht op inkomensondersteunende regelingen die behoren tot de bijzondere bijstand. Het Inlichtingenbureau heeft het product sinds haar intrede in 2017 verder doorontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in de volgende drie productverbeteringen.

Validatie aanvraagbestand
Door een aanpassing is de validatie van het vraagbestand op de volgende punten verbeterd.

 • Het vraagbestand met en zonder headerregel wordt nu na het inlezen geaccepteerd. Het komt dus niet meer voor dat het volledige vraagbestand wordt afgekeurd als de eerste regel -de headerregel-    kolomnamen bevat.
 • Een regel wordt afgekeurd en weergegeven in het verwerkingsverslag  als het bestand een headerregel als eerste regel heeft. In het verwerkingsverslag ontbrak hiervoor altijd een verklaring die wij nu hebben verholpen;
 • Bij een bestand zonder headerregel wordt de eerste regel niet afgekeurd.
   

Tonen van meerdere Inkomstenverhoudingen in raadplegen

 • Er werd slechts één Inkomstenverhouding (IKV) getoond bij het raadplegen van meerdere inkomstenverhoudingen. Dit is aangepast waardoor alle inkomstenverhoudingen vanaf nu via de raadpleegfunctionaliteit en in .XML formaat worden weergegeven.
   

Correct weergeven diakrieten

 • Diakrieten -speciale leestekens, zoals bv. ö ë é- die voorheen niet correct werden weergegeven in de antwoordrapportages worden dat nu wel. Het resultaat is een beter leesbare rapportage.

Verdere doorontwikkeling rapportage Bijzondere Bijstand.

Ook de komende periode werkt het Inlichtingenbureau op verschillende vlakken aan de doorontwikkeling van de rapportage ‘’Bijzondere Bijstand’’.  Dit zal in het begin van 2019 resulteren in de volgende productverbeteringen:

 • Extra validatie op de juistheid van het aanleverbestand:
  Momenteel wordt een aanleverbestand goedgekeurd waarin is aangegeven dat er geen uitvraag bij de GBA-V (BRP bevragen = N) moet plaatsvinden, maar de kolommen met benodigde leefvorm gegevens vervolgens niet zijn gevuld. Er wordt dan een leeg antwoordbestand geretourneerd. Het Inlichtingenbureau werkt aan de validatie van het aantal kolommen, zodat een aanleverbestand niet meer onterecht wordt goedgekeurd.
   
 • Inzicht van Bijzondere bijstand bij samenwerkingen:
  Bij samenwerkingsverbanden worden de abonnementsinstellingen van de samenwerkingsorganisatie toegepast . Dit wordt aangepast waardoor de productinstellingen van de individuele gemeente binnen een samenwerking leidend zijn.
   

Wij informeren u begin 2019 opnieuw zodra bovenstaande twee verbeteringen zijn doorgevoerd.

 

Theme picker