Donderdag 14 maart Praktijkdag

Op donderdag 14 maart is het Inlichtingenbureau aanwezig op de Praktijkdag in het Postillion te Bunnik. Tijdens deze dag, waar het thema 'inclusieve arbeidsmarkt' centraal staat, deelt het Inlichtingenbureau haar ervaringen over de nieuwe informatiedienst ’Jongeren in Beeld’ en de pilot ‘Op weg naar automatisch verrekenen van partiële Netto inkomsten in de bijstand’.

Naast de sessies die het Inlichtingenbureau organiseert, biedt de Praktijkdag ruim 20 andere sessies over werkgeversdienstverleningwerkzoekendendienstverlening, samenwerking in de keten en tussen domeinen en het organiseren van regelluwe dienstverlening en gegevensuitwisseling. Alle sessies richten zich op het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt.

Inhoud sessies Inlichtingenbureau

Let op! Beide sessies van het Inlichtingenbureau zijn vol. 

Sessie 2: Pilot Op weg naar automatisch verrekenen van partiële Netto inkomsten in de bijstand

In deze workshop worden de eerste stappen en ervaringen van de pilot netto inkomstenverrekening toegelicht. Het verrekenen van inkomsten is voor gemeenten een Arbeidsintensief proces. Samen met het Inlichtingenbureau onderzoekt gemeente Amsterdam of het leveren van alle inkomstenopgaven de rechtmatigheid van de uitkeringen vergroot en tot meer efficiëntie in de uitvoering kan leiden. De kans dat gewijzigde of nieuwe inkomsten worden gemist wordt hiermee aanzienlijk teruggebracht. Door deze inkomstengegevens te verrijken met een Netto indicatie kunnen de inkomsten snel en makkelijk worden vergeleken met de opgave van de klant.

Sessie 13: Jongeren in Beeld
Jongeren zonder startkwalificatie hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Tot 23 jaar heeft de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) de verantwoordelijkheid deze jongeren door te verwijzen naar het onderwijs of de arbeidsmarkt. Veel gemeenten willen ook jongeren van 23 tot 27 jaar zonder startkwalificatie in beeld brengen voor ondersteuning naar leren, werken of een combinatie van beide. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en op verzoek van gemeenten heeft het Inlichtingenbureau de functionaliteit ‘jongeren in beeld’ ontwikkeld. Voor gemeenten maakt het Inlichtingenbureau inzichtelijk welke jongeren tussen de 23 en 27 jaar geen startkwalificatie, geen onderwijsinschrijving en geen werk of uitkering hebben. In deze sessie gaan we in op de samenstelling van dit bestand, de ervaringen van gemeenten met deze groep, het verrijken van de gegevens met andere organisaties en de wijze waarop je de dienstverlening kunt inzetten.

Programma Praktijkdag

Deelnemers hebben de keuze uit een viergangenmenu met ruim 20 verschillende sessies. Stel het programma samen en bepaal zelf welke ronde(s) en sessies u bijwoont. Er zijn vier rondes die in de volgende tijdsblokken zijn samengesteld:

  • ronde 1 van 9.45 - 10.45 uur;
  • ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur;
  • ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur;
  • ronde 4 van 14.00 - 15.00 uur. 

Bekijk hier de inhoud van de verschillende sessies.

Inschrijven

Schrijf snel in want het aantal plaatsen per sessie is beperkt. (Let op! de sessies van het Inlichtingenbureau zijn vol)