DKD functionaliteiten april 2019 beschikbaar via HTTPS

Helaas is het voorlopig niet mogelijk om via de DKD verwijsindex aan te leveren en van DKD inlezen gebruik te maken via HTTPS. Dit geldt ook voor DKD-bevragen, omdat vanuit het Inlichtingenbureau nog geen bevragingen bij uw gemeente gedaan kunnen worden.

In eerdere berichtgeving hebben wij aangegeven dat u vóór 31 december 2018 uw infrastructuur moet aanpassen om gebruik te kunnen blijven maken van de DKD functionaliteiten. Deze datum komt te vervallen. Wij hebben daarom een nieuwe datum vastgesteld. Vanaf 1 april 2019 zijn alle bovenstaande DKD functionaliteiten op de productieomgeving bereikbaar via de nieuwe versie van TLS1.2. Dit waarborgt  de veiligheid van de ketenbrede gegevensuitwisseling via zowel Gemnet als Diginetwerk op het gebied van privacy en integriteit - HTTPS op basis van TLS 1.2-.  

Om u ruim de kans te geven om samen met uw softwareleverancier voor te bereiden op deze verandering, zullen alle functionaliteiten nog tot 1 juli 2019 bereikbaar blijven via HTTP.

Testen en overgang naar productie vanaf 1 april 2019

U kunt vanaf 1 april 2019 toegang krijgen tot de acceptatieomgeving voor het testen van de functionaliteiten voor DKD-inlezen, DKD-verwijsindex en DKD-bevragen. U ontvangt van ons tijdig een handleiding met daarin instructies om te testen. 

Voorbereidingen voor de overstap op TLS 1.2 op 1 juli 2019

Het is voor uw gemeente al wel mogelijk om voorbereidingen te treffen voor de overstap op TLS 1.2.

Afhankelijk van de gemaakte afspraken kunt u of uw softwareleverancier al een PKI overheidscertificaat aanvragen. Zie hiervoor www.pkioverheid.nl. De installatie van dit certificaat is vereist om vanaf 1 juli 2019 de veiligheid van de infrastructuur aan weerskanten te kunnen garanderen.

 

Theme picker