Beëindiging berichtenpaar Jw321 en Jw322

Per 1 januari 2019 zijn het declaratiebericht JW321 en het daarbij behorende retourbericht JW322 niet meer te gebruiken. Tot eind 2018 kunnen zorgaanbieders dit berichtenpaar nog gebruiken voor het factureren van zorg die zij in 2017 in het kader van jeugd-ggz hebben verleend.

Termijn van verwerking

Voor het verwerken van een JW321-bericht en het versturen van een JW322-bericht is er binnen gemeenten een verwerkingstijd. Om ervoor te zorgen dat alle facturaties op correcte wijze door gemeenten kunnen worden afgerond, is bij zorgaanbieders aangegeven dat wanneer zij nog zorg willen declareren, zij hun JW321 berichten ruim op tijd naar de gemeente moeten versturen. Dit geeft gemeenten de tijd om deze berichten correct te verwerken en het retourbericht JW322 te versturen vóór 1 januari 2019.   

Verstuur uw JW322 retourberichten op tijd

Wij adviseren gemeenten om de uiterlijke termijn voor het versturen van JW321-berichten te bespreken met hun zorgaanbieders om problemen te voorkomen. Wij raden gemeenten daarnaast aan zelf ook tijdig de JW322 retourberichten te versturen. Berichten die na 31 december 2018 worden verstuurd, worden niet meer verwerkt en dit kan zowel aan de kant van de zorgaanbieder als bij de gemeente voor ongewenste, extra administratieve lasten zorgen.

Vragen

Heeft u vragen over de beeindiging van het JW321/JW322 berichtenpaar, neem dan contact op met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau. Dit kan per email via servicedesk@inlichtingenbureau.nl of telefonisch via 0800 222 11 22.

Theme picker