Actiepunten overgang Transactiestandaard4.0

Binnen de keten Werk & Inkomen (de SUWI-keten) zijn verbetermaatregelen nodig om de uitwisseling van gegevens naar een hoger veiligheidsniveau te brengen. Deze verbetermaatregelen zijn vastgelegd in de SuwiML Transactiestandaard 4.0. en treedt begin Q2 in werking. De nieuwe standaard richt zich op een veilige en onweerlegbare uitwisseling tussen bronhouder en afnemer. 

Wat moet ik doen?

 • Vraag zo spoedig mogelijk subOIN’s aan:
  Voor de implementatie van Transactiestandaard4.0 is het noodzakelijk om subOIN’s aan te vragen. Dit is noodzakelijk voor de overstap op TS4.0. Vraag daarom voor uw organisatie subOIN’s aan middels de werkinstructie ‘’aanvraag subOIN’s’’. Lees meer
   
 • Aanvraag PKI overheidscertificaten
  Om betrouwbaar berichten uit te wisselen tussen overheden moet een PKI overheidscertificaat gebruikt worden. Afhankelijk van uw software en-/of applicatie kan dit een certificaat van de softwareleverancier zijn of een certificaat van de gemeente zelf. Let op! PKI overheidscertificaten kunnen pas aangevraagd worden als een organisatie in het bezit is van een OIN. Meer hierover leest u in hoofdstuk 3 van het draaiboek ‘’Overstap Transactiestandaard4.0’’.
   
 • Gemnet gebruiker? Vul het Gemnet toestemmingsformulier in
  Maakt uw gemeente daarnaast gebruik van Gemnet? Vul dan het toestemmingsformulier in voor correct gebruik van alle DKD functionaliteiten. Let op!  Het toestemmingsformulier geldt alleen voor partijen die gebruik maken van Gemnet. Diginetwerk staat altijd HTTPS toe. Deze instructie is voornamelijk bedoeld voor netwerk en/of systeembeheerders van de gemeente. Lees meer

Informatie overgang

 • Raadpleeg het draaiboek ‘’Overstap Transactiestandaard4.0’’ voor alle noodzakelijke stappen die uw gemeente en-/of softwareleverancier in het kader van Transactiestandaard4.0 door moet voeren, zoals:
  • De aanvraag van (sub)- Organisatie Identificatienummer (OIN);
  • Digikoppeling WUS functionaliteiten; signing en adressing (Aanvraag PKI overheidscertificaten);
  • Het Inregelen van TLS tweezijdig;
  • Het aanpassen van de berichtversies.
 • Meer informatie omtrent de overstap op Transactiestandaard4.0 vindt u op de landingspagina van de Transactiestandaard.