Aanleveren Tozo 4 vanaf 1 juni

Inmiddels hebben alle gemeenten één of meerdere keren ter controle een bestand met Tozo dossiers aangeboden aan het Inlichtingenbureau. In het kader van data minimalisatie is besloten om Tozo 1 en Tozo 2 dossiers vanaf juni 2021 niet meer te controleren.

Aanbieden Tozo 1 en Tozo 2 tot en met 31 mei 2021

Wilt u Tozo 1 en 2 dossiers ter controle aanbieden, doe dit dan uiterlijk op 31 mei 2021. Uw gemeente ontvangt in dit geval in juni voor de laatste keer een rapportage over Tozo 1 en Tozo 2 dossiers retour. Reeds geleverde rapportages blijven tot 31 december 2021 op het portaal beschikbaar.

Aanleveren Tozo 4 vanaf 1 juni 2021

Vanaf 1 mei mag uw gemeente ook Tozo 4 dossiers aanleveren (Tozo 3 dossiers mochten al aangeleverd worden). De eerste rapportages over Tozo 4 worden in juni gepubliceerd op het klantportaal van het Inlichtingenbureau. Hier is voor gekozen omdat de inkomsterngegevens vaak pas na een maand volledig zichtbaar zijn in de UWV polisadministratie.

Contact

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Neem dan contact op met uw accountmanager of met de Servicedesk: