Privacyprotocol

Privacyprotocol IB – gemeenten

Het onderwerp privacy heeft bij Stichting Inlichtingenbureau als ‘Informatieknooppunt Gemeenten’ altijd de volle aandacht. Ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd. Met ingang van 25 mei 2018 geldt de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als leidend en bindend juridisch kader voor de bescherming van persoonsgegevens. Hierop heeft het Inlichtingenbureau het Privacy Protocol samengesteld. 

Het Privacy Protocol IB - Gemeenten richt zich op de medewerkers van gemeenten en andere uitvoeringsorganisaties die gebruik maken van de diverse knooppuntdiensten van Stichting Inlichtingenbureau. Het document bied inzicht in:

  • De juridische relatie met gemeente(n) op het gebied van Werk en Inkomen, Wmo en Jeugdzorg en de gegevens die wij ten behoeve van gemeenten verwerken;
  • Het informatiebeveiligingsbeleid van Stichting Inlichtingenbureau; 
  • De rechten van betrokkenen onder de AVG;
  • De ondersteuning die wij gemeenten bieden bij de uitvoering van Privacy Impact Assessment (PIA).