380 gemeenten, één Inlichtingenbureau 

Stichting Inlichtingenbureau is sinds 2001 in opdracht van de overheid actief in informatiedistributie. Met onze diensten en producten, gericht op de gebieden Werk & Inkomen, Onderwijs, Belastingen en Wmo & Jeugdzorg kunnen gemeenten efficiënter werken. Gemeenteambtenaren krijgen hiermee beter inzicht in wat eerlijk en juist is voor hun inwoners.

Dit doen we onder meer door gegevens te verzamelen bij verschillende bronnen zoals UWV, de Belastingdienst of RDW. Door slim combineren van de verzamelde gegevens maakt het Inlichtingenbureau de informatie makkelijk toepasbaar (voor ambtenaren). Dit helpt hen bij het beslissen of inwoners recht hebben op voorzieningen die te maken hebben met bijvoorbeeld handhaving, armoede, vroegtijdig schooluitval en kwijtschelding van lokale belastingen.

Voor Wmo & Jeugdzorg houdt het in dat we samen met gemeenten, zorgaanbieders en onze ketenpartners een veilige, digitale infrastructuur bieden voor het eenvoudig uitwisselen van berichten.

Wij beseffen dat onze dienstverlening aan de privacy van inwoners raakt. Daarom zijn onze diensten en producten juridisch correct en goed beveiligd.

Met onze expertise op het gebied van techniek en overheid kunnen wij gemeenten, ministeries en overheden adviseren over de inzet van effectieve informatieproducten. Zowel op praktisch- als op managementniveau.

Dynamisch en sociaal

De medewerkers van het Inlichtingenbureau zijn er op gericht exact te willen weten om welke producten de klant vraagt, waarvoor de klant het product wil toepassen en waar de behoefte vandaan komt. Zij spannen zich maximaal in om conform gemaakte afspraken diensten te leveren. Wij stellen hoge eisen aan zowel de informatieproducten, alsook aan de medewerkers zelf. Bij het Inlichtingenbureau lever je een bijdrage aan maatschappelijke doelen en werk je in een dynamische organisatie met een sociaal gezicht.