​Test of uw infrastructuur voldoet aan de eisen van de SUWI-Keten transactiestandaard

Wij hebben gemeenten onlangs laten weten dat de gegevensuitwisseling tussen gemeenten en ketenpartijen in de loop van 2018 alleen nog mogelijk is via https met TLS1.2 (Transport Layer Security). In onze laatste mail hebben gevraagd om te controleren of het systeem volgens de laatste versie van TLS werkt. Heeft u dit nog niet gedaan? Dan raden wij u aan om via de instructie op onze >> website <<  alsnog een controle uit voeren.

Om toegang te behouden tot het portaal van het Inlichtingenbureau informeren wij u onderstaand over de vervolgactie. Hierbij dient u te controleren of de infrastructuur van uw systeem vodoet aan de eisen van de SUWI-Keten transactiestandaard.

 1. Test of uw infrastructuur voldoet aan de eisen van de SUWI-Keten transactiestandaard.

  Het portaal van het Inlichtingenbureau is zowel via Gemnet als Diginetwerk te bereiken via dezelfde URL.

  • Maak verbinding via Gemnet en-/of Diginetwerk. Alleen dan is het mogelijk om de verbinding te maken met de testpagina van het Inlichtingenbureau;
  • Klik vervolgens op de testpagina >> https://spibis.acct.inlichtingenbureau.nl/ << om te testen of de infrastructuur van uw gemeente voldoet aan de gestelde eisen van de SUWI-Keten transactiestandaard.

 2. Registratie test pagina

  Ziet u na invoering van de link de testpagina van het inlichtingenbureau? Dan werkt de infrastructuur van uw systeem volgens de SUWI-Keten transactiestandaard en zijn er geen verdere vervolgacties nodig. Voer s.v.p. uw gegevens in. Hierdoor kunnen wij zien welke gemeenten al correct verbinding hebben gemaakt.

  Let op! Mislukt de verbinding met het Inlichtingenbureau over Gemnet en-/of Diginetwerk? Dan werkt uw systeem niet volgens de eisen van TLS1.2 of is uw netwerk nog niet correct ingeregeld. Informeer uw systeem- of netwerkbeheerder over stap 3; “het correct inregelen van de infrastructuur van het systeem”. Geef via  het >>contactformulier<< de gegevens van uw systeem- of netwerkbeheerder door zodat wij gericht kunnen informeren over toekomstige berichten.

 3. Mislukt de verbinding met de testpagina? Stel uw Gemnet-DNS servers in als primaire DNS-servers

  De gegevensuitwisseling via Gemnet verloopt momenteel via een aparte server. Deze server is vanaf 1 juli 2018 niet meer beschikbaar. Het is daarom van belang dat u de Domain Name System (DNS) als primaire DNS-servers instelt. Dit zijn de 10.250.248.68 en 10.250.248.69 servers.

  Deze DNS-servers zijn in staat om de naam van uw computer naar het IP-adres te vertalen voor servers op Gemnet. Bij deze oplossing worden alle DNS verzoeken door deze primaire servers afgehandeld.

  Maak op uw lokale netwerk de IP-adressen beschikbaar voor Gemnet of Diginetwerk. Voor het verkrijgen van toegang via Gemnet of  Diginetwerk dient u daarnaast meerdere url’s opnieuw in te stellen. U vindt alle URL’s met de bijbehorende IP-adressen onder hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 van de >> Technische handleiding IB portaal << . Maak op uw lokale netwerk de IP-adressen beschikbaar voor Gemnet of Diginetwerk.

Toekomstige acties
De overstap op https met TLS1.2 heeft ook betrekking op de aanlevering van de DKD verwijsindex, de bevraging van uw webservice (indien u gebruik maakt van DKD webservice) en de mogelijkheid tot gegevensuitwisseling via Diginetwerk.

Wij informeren u binnenkort over bovengenoemde vervolgacties.

Informatie
Raadpleeg de >> ICT-beveiligingsrichtlijnen voor Transport Layer Security (TLS) << voor informatie omtrent het inregelen van TLS1.2 of kijk op de website>> Stichting Inlichtingenbureau via https met TLS1.2 << voor alle vervolgstappen op het gebied van TLS1.2.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande informatie, dan horen wij dat graag van u via 0800 - 222 11 22 of via servicedesk@inlichtingenbureau.nl.