Wat is de Informatievoorziening Knooppuntdiensten (GGk)?

De informatievoorziening Knooppuntdiensten (ook wel GGK genoemd) van het Inlichtingenbureau is een onderdeel van de infrastructuur voor gemeenten, zorgaanbieders en andere ketenpartners. Het knooppunt maakt het uitwisselen van berichten over Wmo en Jeugdhulp makkelijk en veilig.

Eén knooppunt voor alle gemeenten

Het Gegevensknooppunt (GGk) is in opdracht van de VNG gerealiseerd één knooppunt voor alle gemeenten met verschillende diensten. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande infrastructuren, voorzieningen, netwerken en initiatieven. Daarnaast kunnen er indicaties op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) bij het CIZ geverifieerd worden en kan de woonplaats van ouders of gezagsdragers van jeugdcliënten worden geraadpleegd. Gemeenten wisselen via het portaal/webservice berichten uit met zorgaanbieders die zijn aangesloten op het knooppunt van VECOZO. Sinds juli 2015 is het ook mogelijk om Toekenningsberichten voor PGB (Persoonsgebonden budget) naar de Sociale Verzekeringsbank te versturen.

Webportaal

Het knooppunt is beschikbaar via een webportaal en via webservices. Via het webportaal kan een gemeente handmatig bestanden uploaden en downloaden. Deze bestanden bevatten toewijzings- en declaratieberichten die uitgewisseld worden met aanbieders van Wmo en Jeugdzorg. Met het webportaal kan de gemeente ook het register raadplegen van Wlz-indicaties en het Woonplaatsbeginsel raadplegen. Voor het gebruik van het webportaal door gemeenten is een aansluiting nodig op Gemnet. Ook moet voor de medewerkers een eHerkenningsmiddel worden aangevraagd.

Webservices

Via de webservices kunnen gemeenten bestanden met berichten automatisch versturen, ontvangen en verwerken. Gebruik maken van de webservices vraagt de nodige voorbereiding. Softwareleveranciers van gemeenten moeten er klaar voor zijn. VNG, KING en Inlichtingenbureau zullen gemeenten daarbij ondersteunen.

Formulieren

Hier vindt u alle aanmeld-mutatieformulieren etc.

Nieuwsbrief

Hier vindt u alle nieuwsbrieven op het gebied van Wmo & Jeugdzorg.