Praktijkroute opengesteld als toegang tot het doelgroepregister


Vanaf 1 januari 2017 kunnen mensen via de Praktijkroute worden opgenomen in het Doelgroepregister van de Banenafspraak. De Praktijkroute houdt in dat mensen, van wie op de werkplek is vastgesteld dat zij een loonwaarde hebben onder het wettelijk minimumloon, zonder beoordeling door het UWV in het doelgroepregister worden opgenomen.

Hoe vult u als gemeente het Re-integratiebericht?

Gemeenten moeten onderstaande velden in het Re-integratiebericht vullen. Alleen dan wordt een cliënt opgenomen in het doelgroepregister:

1. Code Arbeidsvermogen onder Wml (1 = ja, 2 = nee)
Vul 1 in als via een gevalideerde loonwaardemeting op de werkplek is vastgesteld dat de loonwaarde van deze persoon bij voltijdse arbeid minder dan het wettelijk minimumloon bedraagt.

2. Datum begin re-integratie inzet:
Vul hier de datum in waarop de re-integratie inzet is gestart. Voor de Praktijkroute is dit de datum waarop de loonwaarde is vastgesteld. Dit is de datum van de brief waarin u de werkgever informeert over het vastgestelde percentage van de loonwaarde en de hoogte van de loonkostensubsidie.

3. Percentage Loonwaarde t.o.v. WML
Geef aan wat het percentage is dat via de gevalideerde loonwaardemeting op de werkplek is vastgesteld.


Webinar terugkijken

Op 31 januari 2017 heeft de programmaraad van de Praktijkroute een webinar georganiseerd. Dit om belanghebbenden meer achterliggende informatie te geven.  Klik hier als u de webinar wilt terugkijken.