Stichting Inlichtingenbureau bereidt zich voor op  de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) middels concreet stappenplan

 

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Stichting Inlichtingenbureau (IB) bereidt zich aan de hand van het stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens voor op de inwerkingtreding van de AVG.

Raadpleeg het >> Stappenplan AVG Stichting Inlichtingenbureau << voor een stapsgewijze toelichting. Dit stappenplan geeft concreet weer waar het Inlichtingenbureau rekening mee houdt bij de voorbereiding op de AVG.