Leveranciersinformatie VVA

Op 26 september 2019 heeft het Inlichtingenbureau (IB) alle (gemeentelijke) softwareleveranciers  geïnformeerd over de opdracht die het IB van de VNG heeft gekregen om de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO vorm te geven: het VVA-gemeentenkoppelpunt.

Koppelvlakspecificaties

In navolging daarop hebben alle leveranciers het document ‘Koppelvlakspecificatie Signalering naar Gemeenten1.0’ ontvangen. In dit document worden onderstaande  onderwerpen en wijzigingen omschreven:

  • Meerdere wijzigingen in de servicebeschrijving;
  • Signaallogica toegevoegd;
  • Aanvullende informatie met betrekking tot omgevingen;
  • Verduidelijking van de WS-addressing headers (toevoeging van voorbeelden).


Let op! Gedurende de ontwikkeling van het VVA koppelvlak kunnen er wijzigingen plaatsvinden die invloed hebben op de actualiteit van bovenstaand document. Desbetreffende wijzigingen zullen worden opgenomen in versie 1.1 van het document 'Koppelvlakspecificatie Signalering naar gemeenten'.

Leveranciersoverleg

Het tweede leveranciersoverleg staat gepland op 30 januari a.s. Dan wordt toegelicht welke informatie gemeenten straks via het VVA-gemeentenkoppelpunt ontvangen. Tijdens dit overleg is er ruimte om (indien nodig) extra informatie te geven over het te realiseren koppelvlak.

Planning

Naar verwachting is de testomgeving voor leveranciers vanaf februari 2020 beschikbaar om de juiste werking van het koppelvlak vast te stellen. De softwareleveraniers ontvangen naar verwachting in januari 2020 het aanmeldformulier en bijbehorende richtlijnen.

Bent u een softwareleverancier? Dan vernemen wij graag wanneer u op de testomgeving kunt en wilt aansluiten. Ook zien wij graag de planning tegemoet  met betrekking tot de realisatie van het koppelvlak. U kunt dit aan ons doorgeven via klantsupport@inlichtingenbureau.nl 

De berichtenstroom vanuit de onderwijskoppelpunten zal vanaf 1 september 2020 in productie gaan. Aangesloten gemeenten kunnen vanaf dat moment informatie ontvangen over de overstap van beoogde mbo’ers van het voortgezet onderwijs naar het middelbaarberoepsonderwijs, ook als dit buiten de regio gebeurt.