Leveranciersinformatie VVA

Het Inlichtingenbureau (IB) heeft alle (gemeentelijke) softwareleveranciers geïnformeerd over de opdracht die het IB van de VNG heeft gekregen om de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO vorm te geven: het VVA-gemeentenkoppelpunt.

Koppelvlakspecificaties

In navolging daarop heeft het Inlichtingenbureau het document 'Koppelvlakspecificaties Signalering naar Gemeenten' opgesteld (versie  juli 2020). In dit document worden onderstaande  onderwerpen en wijzigingen omschreven:

  • Meerdere wijzigingen in de servicebeschrijving;
  • Signaallogica toegevoegd;
  • Aanvullende informatie met betrekking tot omgevingen;
  • Verduidelijking van de WS-addressing headers (toevoeging van voorbeelden).


Let op! Gedurende de ontwikkeling van het VVA koppelvlak kunnen er wijzigingen plaatsvinden die invloed hebben op de actualiteit van bovenstaand document. Desbetreffende wijzigingen zullen worden opgenomen in versie 1.1 van het document 'Koppelvlakspecificatie Signalering naar gemeenten'.

Planning

De testomgeving, om de juiste werking van het koppelvlak vast te stellen, is beschikbaar voor leveranciers. 

Bent u een softwareleverancier? Dan vernemen wij graag wanneer u op de testomgeving kunt en wilt aansluiten. Ook zien wij graag de planning tegemoet  met betrekking tot de realisatie van het koppelvlak. U kunt dit aan ons doorgeven via klantsupport@inlichtingenbureau.nl 

De berichtenstroom vanuit de onderwijskoppelpunten zal vanaf 1 september 2020 in productie gaan. Aangesloten gemeenten ontvangen vervolgens vanaf maart 2020 de eerste informatie over de overstap van beoogde mbo’ers van het voortgezet onderwijs naar het middelbaarberoepsonderwijs, ook als dit buiten de regio gebeurt.