Protocol Gemeentelijke Herindelingen

Voor de aankomende gemeentelijke herindelingen heeft het Inlichtingenbureau in samenwerking met het Ketenbureau i-Sociaal Domein, VECOZO en ZIN een praktisch protocol opgesteld. In dit protocol staan alle acties omschreven die gemeenten moeten ondernemen om ook na de herindeling het berichtenverkeer op het gebied van de Wmo en Jeugdwet weer op de juiste wijze op te kunnen pakken. Wij raden alle gemeenten, maar ook softwareleveranciers en zorgaanbieders, aan om dit protocol nauwkeurig door te lezen om de aanstaande herindelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen.