Ervaren Go Ontwikkelaar

Binnen een van de ontwikkelteams van stichting inlichtingenbureau zijn we op zoek naar een nieuwe ervaren Go ontwikkelaar.

Ben jij:

 • een getalenteerde developer die brede ervaring heeft met het ontwikkelen van complexe software;
 • gewend om onder architectuur te werken, waarbij je wel scherp blijft op nut/noodzaak;
 • bewust van je omgeving waarvoor je werkt en kun je je inleven in diverse zienswijzen;
 • toegewijd en “eager” om aan het gezamenlijke resultaat te willen werken;
 • gewend om binnen de scrum werkwijze optimaal te functioneren;
 • goed in staat structuur aan te brengen in je eigen werkzaamheden en die van het team;
 • in staat om het team te helpen met het herkennen en inzichtelijk maken van het ontbreken van specifieke benodigde kennis, indien van toepassing.
 • in staat om een collega ontwikkelaar te ondersteunen in de opbouw van kennis met Go

Eisen generiek:

 • een afgeronde HBO/WO studie (HBO Informatica of vergelijkbaar) en  minstens 3 jaar ervaring met software ontwikkeling in Go;
 • ervaring met een Agile/Scrum werkomgeving;
 • kennis van API protocollen (SOAP en/of REST);
 • ervaring met ontwikkelen van Services die hergebruikt kunnen worden

Eisen specifiek:

 • Ervaring ontwikkeling in Go;
 • Ervaring met ontwikkelen op een Microsoft Azure omgeving;
 • Ervaring met Kubernetes in een microservices applicatie architectuur;
 • Ervaring met Gitlab;
 • Ervaring met Lua scripting

Wensen:

 • In bezit van cloud developer AZ-204 Azure Developer Associate certificaat;
 • kennis van cloud security aspecten (RBAC, privileged identity management, certificaten);
 • kennis van generieke overheidsvoorzieningen;
 • ervaring met het herbouwen maar vooral moderniseren van oude applicaties naar nieuwe applicaties.

Wie we zijn

Het Inlichtingenbureau is de dienstverlenende organisatie die gegevens over burgers voor gemeenten ontsluit en verrijkt. De oprichting in 2001 was een direct gevolg van een akkoord tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierin spraken zij met elkaar af om een betere vaststelling van het recht op uitkeringen mogelijk te maken, door het bevorderen van een goed gestructureerd gegevensverkeer tussen gemeenten en andere instanties. Als informatieknooppunt is Stichting Inlichtingenbureau de spil in dit gegevensverkeer.

Ook fungeert het Inlichtingenbureau sinds 2015 in opdracht van de VNG als centraal knooppunt voor berichtenverkeer en overige dienstverlening in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wat we doen

Wij ondersteunen gemeenteambtenaren bij het efficiënt en gedegen uitvoeren van hun wettelijke taken op het gebied van de Participatiewet. Dit doen we onder meer door het verzamelen van gegevens bij verschillende bronnen zoals UWV, de Belastingdienst of RDW. Door het slim combineren van de verzamelde gegevens ontstaan signalen die wij vervolgens geautomatiseerd aanleveren bij gemeenten. De betrokken gemeenteambtenaren kunnen hiermee gemakkelijk vaststellen of deze signalen onderzoekwaardig zijn. Daarnaast structureren en vergemakkelijken wij via het beveiligde gegevensknooppunt de digitale gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders op het gebied van de Wmo en Jeugdwet. 

Met onze expertise op het gebied van techniek en overheid kunnen wij gemeenten, ministeries en overheden adviseren over de inzet van effectieve informatieproducten. Zowel op praktisch- als op managementniveau.

Waarom we het doen

Dankzij onze producten en diensten krijgen gemeenteambtenaren beter inzicht in wat eerlijk en juist is voor hun inwoners. De informatie die wij leveren helpt hen bij het beslissen of inwoners recht hebben op voorzieningen die te maken hebben met bijvoorbeeld handhaving, armoede, vroegtijdig schooluitval en kwijtschelding van lokale belastingen. Middels het beveiligde berichtenverkeer bevorderen wij de snelheid van communicatie, helpen wij fouten te voorkomen en uitvoeringskosten te besparen. 

Wij beseffen dat onze dienstverlening de privacy van inwoners raakt. Daarom zijn onze diensten en producten (juridisch) zeer goed beveiligd.

De context

Het Inlichtingenbureau is een programma gestart met het volledig herzien van de architectuur in combinatie met een doorontwikkeling van de bestaande dienstverlening, genaamd IB-NEXT. In drie jaar is het de bedoeling om de dienstverlening te verbeteren op de kwaliteitsattributen:

 • realiseren van wendbaarheid op veranderingen die invloed hebben op de informatieprocessen van de organisatie
 • realiseren van flexibiliteit van vorm en inhoud van informatieproducten
 • maximale optimalisatie van de gebruikerservaring
 • realiseren transparantie, variatie en personalisatie van de dienstverlening


De hiervoor noodzakelijk door te voeren transitie wordt beschouwd als het middel om dit doel te bereiken. Hiertoe ontwikkelt het Inlichtingenbureau een op services gebaseerd platform, dat voldoet aan de eisen en uitgangspunten van de door Architecten beschreven nieuwe IB-Doelarchitectuur. Het is daarom van belang dat de in het IT-landschap door te voeren veranderingen onder architectuur worden doorgevoerd.

Veel van onze eigen medewerkers zullen zorgen voor het draaiende houden van de huidige omgeving en stap voor stap worden omgeschoold naar de nieuwe omgeving, waarin zij mee gaan draaien.

Derhalve zoekt het IB een ervaren Go ontwikkelaar die het leuk vindt om te bouwen, code te reviewen en collega ontwikkelaars te ondersteunen in de opbouw van hun ervaring met ontwikkelen in Go. Een echte teamspeler dus.

Wij bieden

Jaarcontract met optie op vast dienstverband bij gebleken geschiktheid. Naast een marktconform salaris, ook een 13e maand, goede pensioenregeling en ruime opleidingsmogelijkheden. Met het arbeidsvoorwaardenpakket laat het Inlichtingenbureau zien dat zij hecht aan een goede balans tussen werk en privé.

Wij zoeken jou!

Voldoe je aan bovenstaande eisen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Stuur je CV en motivatie naar: solliciteren@inlichtingenbureau.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.