Inkoop en Aanbestedingsbeleid

Met enige regelmaat is er bij het Inlichtingenbureau als 'flexibele schil' behoefte aan de tijdelijke inzet van externe medewerkers. Dit gaat meestal om de inhuur van specifieke expertise op ICT-gebied of ter tijdelijke vergroting van de capaciteit van het Inlichtingenbureau. De tijdelijke inhuur van externen vindt bij het Inlichtingenbureau plaats volgens een vast Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 

Procedure Inhuur externen

De inhuur van externen bij het Inlichtingenbureau kent een grote diversiteit aan functies en opdrachtomvang. Voor inhuuropdrachten met een geraamde waarde boven de € 50.000,- geldt dat deze kenbaar gemaakt worden op deze website (en eventueel via social media). Gunning vindt plaats met toepassing van de procedure van de meervoudig onderhandse offerteaanvraag, zoals weergegeven in het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. Hierin zijn ook de te nemen stappen voor dit proces terug te vinden.