Invoeren incorrect 11-proef bsn WLZ registertoets genereert status: Nee

In het kader van de Wlz registertoets komen er regelmatig vragen over de automatische statusmelding “Nee”. Deze melding ontvangt u op het moment dat een BSN niet voldoet aan de gestelde eisen van de 11-proef. Dit is een bug in ons systeem die wij zo spoedig mogelijk proberen te verhelpen.

Bij het invoeren van een BSN bij de registertoets is het daarom belangrijk dat u rekening houdt met de 11-proef. Als het ingevoerde BSN hier niet aan voldoet geeft de Wlz registertoets automatisch de status 'Nee' als antwoord. Controleer daarom of de opgegeven BSN voldoen aan de volgende criteria: 

  • Een BSN bestaat uit 9 cijfers;
  • Een BSN bevat geen letters;


Let op! Een BSN kan uit 8 cijfers bestaan. Is dit het geval? Dan wordt u geacht om voorafgaand aan het BSN een 0 te plaatsen, waardoor het BSN de 9 cijfers bevat die nodig zijn voor goedkeuring van het BSN. 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Neem dan contact op met onze servicedesk via 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl.