Verstoring in het GGk berichtenverkeer via webservice

Maandagochtend is er een verstoring geconstateerd binnen het GGk berichtenverkeer via webservice. Na onderhoud is het berichtenverkeer om 11.00 uur weer op gang gekomen.

Het systeem loopt naar behoren, uiteraard blijven wij dit nauwgezet monitoren. De status van reeds verzonden berichten is weergegeven in onderstaand kwadrant: 

  Van zorgaanbieders naar IB  Van gemeenten naar zorgaanbieders
Webservice Alle berichten zijn succesvol herzonden Alle berichten zijn succesvol herzonden
Portaal Geen verstoring Geen verstoring