Transporttool Woonplaatsbeginsel

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Het bepaalt daarnaast ook welke gemeente de jeugdhulp betaalt. In de praktijk blijkt het soms ingewikkeld om te bepalen welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Om het woonplaatsbeginsel eenduidiger te maken en beter te laten aansluiten op de doelen van de Jeugdwet, wordt per 1 januari 2022 de Jeugdwet gewijzigd in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel). 

Het nieuwe woonplaatsbeginsel moet leiden tot lagere uitvoeringslasten en verduidelijken welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Hierdoor kan de jeugdige sneller worden geholpen, kunnen kosten tijdig worden betaald en wordt verwacht dat de wetswijziging leidt tot meer aandacht en ruimte voor preventie.

Realisatie gegevensoverdracht jeugdigen via portaal Zorg (GGk)

In voorbereiding op de wetswijziging moet de groep jeugdigen die bij invoering van de nieuwe wet onder de verantwoordelijkheid van een andere gemeente gaat vallen, vóór 1 januari 2022 overgedragen worden aan de nieuwe verantwoordelijke gemeente. De overdracht tussen de huidige verantwoordelijke gemeente en de nieuwe verantwoordelijke gemeente zal plaatsvinden via het portaal Zorg (GGk) via een tijdelijke dienstverlening. Deze zogenoemde Transporttool WPB wordt van 5 juli 2021 tot 1 april 2022 beschikbaar gesteld door stichting Inlichtingenbureau.

Informatie en documentatie gegevensoverdracht en transporttool

Voor de laatste ontwikkelingen op het gebied  van de implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel adviseren wij u lid te worden van de community woonplaatsbeginsel op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Hier vindt u het laatste nieuws omtrent dit onderwerp. Ook wordt hier de benodigde documentatie voor de gegevensoverdracht via het portaal Zorg (GGk) beschikbaar gesteld. Ook vind u hier een praktisch overzicht van de meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.