Berichtenverkeer WMO

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Gemeenten voeren de Wmo uit en zijn vrij om dit naar eigen inzicht te doen. Ter ondersteuning van de Wmo heeft Zorginstituut Nederland (ZIN) in samenwerking met gemeenten en zorgaanbieders de iWmo ontwikkeld: een landelijk vastgestelde standaard voor veilige en transparante informatie-uitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders op het gebied van de Wmo. Dit is de basis voor het WMO berichtenverkeer.

Wat is de iWmo-standaard?

De iWmo-standaard is specifiek ontwikkeld voor het digitaliseren van communicatie op het gebied van zorg in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en zorgt ervoor dat gemeenten en zorgaanbieders in deze communicatie dezelfde taal spreken. De iWmo-standaard bevordert daarmee de snelheid van de communicatie, helpt fouten te voorkomen en bespaart uitvoeringskosten, zowel bij gemeente als zorgaanbieder.

Hoe werkt het?

Het Wmo berichtenverkeer volgt cliënten in alle fasen van de keten en staat gemeenten en zorgaanbieders toe om berichten uit te wisselen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Er is berichtenverkeer mogelijk op onderstaande vlakken:

  • zorgindicatie of -beschikking;
  • zorgtoewijzing en -levering;
  • de toewijzing van de eigen bijdrage;
  • de declaratie van geleverde zorg.