Berichtenverkeer Jeugdwet

De Jeugdwet gaat over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. Gemeenten voeren sinds januari 2015 de jeugdwet uit en zijn vrij in de manier waarop zij dat doen. Om gemeenten en zorgaanbieders zo goed mogelijk te ondersteunen in de uitvoering van de Jeugdwet heeft het Zorginstituut Nederland (ZIN) in samenwerking met gemeenten en zorgaanbieders de iJw ontwikkeld: een landelijk vastgestelde standaard voor veilige en transparante informatie-uitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders op het gebied van de Jeugdwet. Dit is de basis voor het Jw-berichtenverkeer

Wat is de iJw-standaard?

De iJw-standaard is specifiek ontwikkeld voor het digitaliseren van communicatie op het gebied zorg in het kader van de Jeugdwet en zorgt ervoor dat gemeenten en zorgaanbieders in deze communicatie dezelfde taal spreken. De iJw-standaard bevordert daarmee de snelheid van de communicatie, helpt fouten te voorkomen en bespaart uitvoeringskosten, zowel bij gemeente als zorgaanbieder. Het zorgt voor een soepel en transparant berichtenverkeer wat gemeente en zorgaanbieder ten goede komt, maar daarnaast ook de cliënten.

Hoe werkt het?

Het Jw-berichtenverkeer volgt cliënten in alle fasen van de keten en staat gemeenten en zorgaanbieders toe om berichten uit te wisselen op het gebied van de Jeugdwet. Er is berichtenverkeer mogelijk op onderstaande vlakken:

  • zorgindicatie of -beschikking;
  • zorgtoewijzing en -levering;
  • de toewijzing van de eigen bijdrage;
  • de declaratie van geleverde zorg.