Systeem Risico Indicatie (Syri)

Het Inlichtingenbureau stelt een systeem risico indicatie (Syri) ter beschikking aan de Landelijke stuurgroep interventieteams en aan de Inspectie SZW. Door middel van samenloopsignalen ondersteunt het Inlichtingenbureau fraude gerelateerd onderzoek. Het gaat dan dus om een specifieke doelgroep en een specifiek doel.

Hoe werkt het?

Het Inlichtingenbureau treedt op als bewerker van informatie en verzamelt en vergelijkt deze gegevens. Hierdoor is data-analyse door Inspectie SZW mogelijk, waarna vervolgens concrete onderzoeksactiviteiten op basis van deze analyse door de interventieteams in de praktijk kunnen worden uitgevoerd.