Rechtmatigheidscontrole

In de Participatiewet is vastgelegd dat gemeenten de wettelijke taak hebben om bijstandsuitkeringen te verstrekken, maar ook om zowel bij aanvang als gedurende de looptijd van de uitkering de rechtmatigheid te controleren. Het Inlichtingenbureau maakt het voor gemeenten mogelijk om dit effectief en efficiënt te verzorgen.

Hoe werkt het?

Het Inlichtingenbureau controleert doorlopend op omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand. Het resultaat van deze controle levert het Inlichtingenbureau in de vorm van samenloopsignalen, die automatisch kunnen worden ingelezen in de meeste uitkeringsadministratiepakketten van gemeenten. Zo wordt het werkproces voor ambtenaren een stuk makkelijker gemaakt.

De dienstverlening is verdeeld over 12 informatieproducten die allemaal een aparte signaalfunctie hebben. De signalen die het Inlichtingenbureau aan de gemeenten levert, informeren gemeenteambtenaren over ontstane situaties die van invloed kunnen zijn op de rechtmatigheid van een uitkering. Ze wijzen niet per definitie op onrechtmatigheid of fraude maar geven alleen aan dat een situatie onderzoekswaardig is.

Detentie

Het Inlichtingenbureau levert gemeenten een signaal wanneer een bijstandsgerechtigde is ingesloten in een penitentiaire inrichting.

Lees meer

Voortvluchtig veroordeelden

Het Inlichtingenbureau levert gemeenten een signaal wanneer een bijstandsgerechtigde voortvluchtig veroordeeld is.

Lees meer

Uitkering andere gemeente

Het Inlichtingenbureau vergelijkt en signaleert eventuele overlap van uitkeringen als gevolg van verhuizingen.

Lees meer

Kostendelers

Het Inlichtingenbureau levert een signaal wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden in (samenstelling van) het huishouden van de uitkeringsontvanger.

Lees meer

Start inkomstenverhouding

Het Inlichtingenbureau levert gemeenten een signaal bij de start van een nieuwe inkomstenverhouding op basis van de UWV Polisadministratie.

Lees meer

Studiefinanciering

Het Inlichtingenbureau levert een signaal wanneer er sprake is van samenloop tussen het recht op studiefinanciering en een lopende uitkering.

Lees meer

Heffingskortingen

Het Inlichtingenbureau levert een signaal zodra er sprake is van heffingskortingen, zodat de bijstandsuitkering hierop kan worden aangepast.

Lees meer

Inkomsten box 1 en vermogen box 3

Het Inlichtingenbureau levert een signaal wanneer er samenloop is tussen inkomsten en/of vermogen tijdens de uitkeringsperiode van een bijstandsgerechtigde.

Lees meer

Vermogen saldo en rente

Het Inlichtingenbureau levert een signaal wanneer het vermogen van een huishouden de vastgestelde vermogensnorm overschrijdt.

Lees meer

Voertuigbezit

Het Inlichtingenbureau wisselt gegevens uit met de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) zodat gemeenten kunnen vaststellen of voertuigbezit van invloed is op de hoogte van een bijstandsuitkering.

Lees meer

Ondersteuning Inkomstenverrekening Bijstand (OIB)

Het Inlichtingenbureau levert gemeenten elke maand alle nieuwe en/of gewijzigde inkomstenopgaven op basis van de UWV Polisadministratie.

Lees meer

Inschrijving Hogeschool of Universiteit

Het Inlichtingenbureau levert een signaal wanneer een bijstandsuitkeringsperiode samenloopt met een inschrijving bij een Hogeschool of Universiteit.

Lees meer

Bankrekeningnummers

Het Inlichtingenbureau levert gegevens over bij de Belastingdienst bekende bankrekeningnummers om inzicht te geven in de vermogenspositie van bijstandsgerechtigden.

Lees meer