Re-integratie

Met de dienst re-integratie ondersteunt het Inlichtingenbureau gemeenten bij het voorkomen en bestrijden van sociale uitsluiting van kwetsbare groepen binnen de samenleving.

Berichtenverkeer inzake LKS

Het onderdeel berichtenverkeer inzake loonkostensubsidie (LKS) maakt inzichtelijk welke instantie verantwoordelijk is voor de re-integratietaak en de betaling LKS.

Lees meer

ESF-subsidietoets

Met behulp van de ESF-subsidietoets kunnen gemeenten aantonen of deelnemers in aanmerking komen voor medefinanciering vanuit het Europees Sociaal Fonds.

Lees meer

Jongeren in Beeld

Met Jongeren in Beeld ondersteunt het Inlichtingenbureau gemeenten bij het in beeld brengen jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt in de leeftijdscategorie 23-27 jaar

Lees meer

Praktijkroute

Via de Praktijkroute kunnen cliënten zonder gevalideerde loonwaardemeting van UWV opgenomen worden in het doelgroepregister.

Lees meer