Aanmelden en kosten Bijstandsdebiteuren

Om gebruik te kunnen maken van het product Bijstandsdebiteuren dient u een nieuw contract aan te gaan met het Inlichtingenbureau. Omdat het Inlichtingenbureau geen centrale financiering ontvangt voor dit product worden de beheerkosten doorberekend. De prijs is afhankelijk van het aantal inwoners in het verzorgingsgebied.

Heeft u interesse in het product Bijstandsdebiteuren en heeft u inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers.