FAQ Tbbz controle

Meest gestelde vragen en antwoorden over het aanleverbestand:
 

 1. In welk formaat moet ik aanleveren?
  U moet een CSV bestand aanleveren.
 2. Mag ik alleen lopende-, of ook beeindigde dossiers aanleveren?
  Ja, u mag alle dossiers aanleveren, lopend en beeindigd.
 3. Moet ik iedere maand een bestand aanleveren?
  Nee, u mag iedere maand een aanlevering doen, maar dat hoeft niet.
 4. Hoe lever ik iemand aan die meerdere Tozo dossiers heeft?
  Als iemand een Tbbz 1 en Tbbz 2 dossiers heeft, dan levert u die op aparte regels aan onder vermelding van Tbbz 1 en Tbbz 2. Als iemand meerdere Tbbz dossiers heeft per regeling (Tbbz 1 en / of 2), dan kunt u maar 1 Tbbz 1 en Tbbz 2 dossier aanleveren. Kies het laatste dossier, of lever de dossiers in verschillende maanden aan.
 5. Mag een BSN meerdere keren voorkomen in 1 aanleverbestand?
  Ja, een BSN mag meerdere keren voorkomen in een bestand als hij Tozo 1 en 2 heeft ontvangen. Of eerst als aanvrager en later als partner. In andere gevallen ontstaat een foutmelding als een BSN meerdere keren voorkomt.
 6. Ik heb Tbbz niet apart geregistreerd, maar als verlengde Tbbz in mijn systeem. Hoe kan ik die nu aanleveren?
  In deze gevallen moeten gemeenten zelf handmatige aanpassingen doen in het aanleverbestand. Ze moeten deze dossiers opknippen in een Tbbz 1 bijvoorbeeld tot 1 januari en een Tbbz vanaf 1 januari.
 7. Kan ik ook een bestand aanleveren zonder KvK nummers, want die heb ik niet in mijn uitkeringssysteem staan.
  Ten minste 1 KvK nummer is verplicht, dit gaan we waarschijnlijk nog aanpassen. Hier kan ook een fictief nummer worden ingevuld: 12345678.
 8. Moet ik een partner BSN aanleveren?
  Nee, een partner BSN is niet verplicht omdat er niet altijd een partner is. Als die er wel is, is het wenselijk om ‘m aan te leveren zodat er gecontroleerd kan worden of deze ook daadwerkelijk was ingeschreven op hetzelfde adres als de aanvrager, op studiefinanciering, detentie en inkomen.
 9. Is het ook mogelijk om voor andere gemeenten in de regio aan te leveren?​
  Samenwerkingsverbanden kunnen gegevens opvragen voor meerdere gemeenten. Dat kan door één totaalbestand aan te leveren, waarbij in kolom A per BSN de juiste gemeentecode wordt ingevuld. Er kunnen dus meerdere gemeentecodes in één bestand voorkomen. Ook is het mogelijk om per gemeente een apart bestand aan te leveren. Dit kan enkel indien het samenwerkingsverbanden bekend is in ons systeem (en al toegang heeft ten behoeve van de gemeenten in de samenwerking).

Meest gestelde vragen en antwoorden over de rapportage:
 

 1. Onvang ik op ieder dossier een antwoord, of alleen als er een belemmering is?
  U ontvangt altijd een antwoord maar als er geen belemmering is, ontvangt u geen detailinformatie.
 2. Waarom sluit het bruto inkomen in de overzichtsrapportage niet aan bij de inkomsten in de detailrapportage?
  In de detailrapportage worden ook de inkomsten vanuit een bijstandsuitkering getoond (o.a. Tbbz). Daarnaast worden de negatieve inkomsten niet meegenomen in de bruto berekening maar wel getoond in de detailrapportage  


Voor meer informatie over de Tbbz regeling kunt u de website van de VNG raadplegen: Vernieuwde ondersteuningsproducten vereenvoudigde Bbz | VNG