Tbbz controle

Tbbz controle (niet meer actief)

Let op: Deze (tijdelijke) informatiedienst is per december 2022 beëindigd.

Als zelfstandig ondernemers (tijdelijk) weinig inkomen hebben, kunnen zij mogelijk een uitkering aanvragen bij de gemeente. De Tozo-regeling, die werd ingezet om ondernemers tijdens de coronacrisis financieel te ondersteunen, is per 1 oktober 2021 gestopt. In opvolging van de Tozo-regeling zijn zelfstandig ondernemers aangewezen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het eerste halfjaar -tussen 1 oktober 2021 en 1 april 2022-  kende deze regeling een vereenvoudigde vorm, die we verder aanduiden met de afkorting Tbbz (Tijdelijke Bbz).  

Vanuit gemeenten en SZW is het Inlichtingenbureau gevraagd om dienstverlening te ontwikkelen die gemeenten ondersteunt bij de controle op de rechtmatige verstrekking van Tbbz uitkeringen.  

Hiervoor wordt dezelfde gegevensuitvraag gehanteerd die eerder werd aangeboden binnen de informatiedienst Tozo Controle (met 1 uitzondering: de toets op urencriterium  (2019) vanuit de bron Belastingdienst vervalt). 

Hoe werkt het?

  1. Het product is kosteloos beschikbaar voor alle gemeenten;
  2. Alle gebruikersbeheerders “Tozo Controle” van gemeenten hebben via ons beveiligde portaal Werk en Inkomen (IBis) automatisch toegang tot de dienst “Tbbz controle”; 
  3. U kunt iedere maand een bestand aanleveren met Tbbz dossiers waarover u informatie wilt ontvangen. De aanleverdeadline is steeds de 1e van de maand; 
  4. Het Inlichtingenbureau vraagt gegevens op bij de bronnen (RvIG, UWV, KvK, DJI, CJIB, Duo) en verwerkt deze gegevens in een rapportage, waarin per dossier is aangegeven of er een signaal is gevonden voor de rechtmatige verstrekking van de Tbbz uitkering; 
  5. U ontvangt een email zodra de rapportages klaar staan, dat is altijd uiterlijk aan het einde van de maand. U kunt de rapportages downloaden op ons klantportaal. Wij publiceren iedere maand één overzichtsrapportage en twee detailrapportages  in CSV formaat met informatie uit de UWV polis-administratie en vanuit de KvK inschrijvingen. 

Gegevens

De Tozo controle levert de gemeente de volgende gegevens.

UWV

Signaal of de aanvrager of de partner tijdens de Tbbz periode inkomsten had uit loondienst, een sociale verzekering of pensioen.  

Duo

Signaal of de aanvrager en/of eventuele partner studiefinanciering ontvangen hebben gedurende de Tbbz uitkering. 
RvIG Signaal of er een onregelmatigheid is geconstateerd in de GBA inschrijving tijdens de Tbbz periode. 
KvK Signaal of er een onregelmatigheid is geconstateerd in de KvK inschrijving tijdens de Tbbz periode. 
DJI/CJIB Signaal of de Tbbz aanvrager (en/of eventuele partner) gedetineerd zijn geweest of voortvluchtig veroordeeld waren gedurende de Tbbz periode. 

Voordelen

Het product Tbbz heeft voor gemeenten de volgende voordelen:

  • Alle aangeleverde Tbbz dossiers worden maandelijks bevraagd bij bronpartijen; 
  • Aan de hand van deze informatie kan eenvoudig de rechtmatigheid van de Tbbz uitkering worden bepaald; 
  • Het Inlichtingenbureau beschikt over gegevens van o.a. detentie en voortvluchtigheid, die via Suwinet inkijk niet geleverd kunnen worden; 
  • Uitwisseling van gegevens via het klantportaal Werk en Inkomen. Dit is een beveiligde en vertrouwde omgeving waarin reeds dagelijks gegevens met gemeenten worden uitgewisseld. 

Vragen & meer informatie

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met accountmanagement via accountmanagement@inlichtingenbureau.nl of met onze Servicedesk (servicedesk@inlichtingenbureau.nl). Informatie over controle en naleving met betrekking tot de Tbbz is te raadplegen via de website van de VNG. U vindt hier onder andere een Handreiking Bbz met daarin de aanpassingen rondom de tijdelijke vereenvoudigde aanvraagmogelijkheid in het 4e kwartaal 2021 en het 1e kwartaal 2022.