Belasting- en toeslaggegevens

Belasting- en toeslaggegevens voor Gemeentelijke Schuldhulpverlening 

Om de burger te kunnen voorzien van de juiste hulpverlening, dient een schuldhulpverlener een plan van aanpak op te stellen. Om dit plan van aanpak te realiseren zijn er o.a. gegevens nodig van de Belastingdienst. Voorheen werden deze gegevens opgevraagd en uitgewisseld via de papieren post. Om het proces van de schuldhulpverlener te versnellen en de burger zo snel mogelijk te kunnen voorzien van de juiste hulpverlening, heeft het Inlichtingenbureau in samenwerking met de Belastingdienst het proces van gegevensuitwisseling geautomatiseerd.

Vanaf 1 september 2022 biedt het Inlichtingenbureau de mogelijkheid om zowel particuliere gegevens als gegevens voor ondernemers digitaal uit te wisselen in het portaal schuldhulpverlening:

  • De particuliere gegevens betreffen het inkomen, vermogen, toeslagen en in een later stadium ook vorderingen.
  • Voor ondernemers kan de vermogens- en schuldenpositie van de onderneming worden opgevraagd.
     

De gegevens mogen worden geraadpleegd  voor het vaststellen en uitvoeren van het plan van aanpak schuldhulpverlening (Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening). 

Beschikt uw organisatie niet over E-herkenning of het juiste subOIN? Meld u dan nu vast aan! 

Gegevens zijn te raadplegen via het portaal Schuldhulpverlening van het Inlichtingenbureau. Hiervoor kunt u zich binnenkort aanmelden. Om gebruik te maken van het portaal heeft uw gemeente E-herkenning nodig en een zogenaamde subOIN. Het aanvragen van deze technische vereisten kent een lange doorlooptijd. Meld uw gemeente daarom zo spoedig mogelijk aan voor E-herkenning en een subOIN. Meer informatie over de aanmeldprocedure vindt u op onze website.