Leveranciersinformatie VVA

Het Inlichtingenbureau (IB) heeft alle (gemeentelijke) softwareleveranciers geïnformeerd over de opdracht die het IB van de VNG heeft gekregen om de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO vorm te geven: het VVA-gemeentenkoppelpunt.

Koppelvlakspecificaties

In navolging daarop heeft het Inlichtingenbureau het document 'Koppelvlakspecificaties Signalering naar Gemeenten' opgesteld. Dit document is op te vragen bij onze servicedesk via servicedesk@inlichtingenbureau.nl

Planning

De testomgeving, om de juiste werking van het koppelvlak vast te stellen, is beschikbaar voor leveranciers. 

Bent u een softwareleverancier? Dan vernemen wij graag wanneer u op de testomgeving kunt en wilt aansluiten. Ook zien wij graag de planning tegemoet  met betrekking tot de realisatie van het koppelvlak. U kunt dit aan ons doorgeven via klantsupport@inlichtingenbureau.nl 

De berichtenstroom vanuit de onderwijskoppelpunten zal vanaf 1 september 2020 in productie gaan. Aangesloten gemeenten ontvangen vervolgens vanaf maart 2020 de eerste informatie over de overstap van beoogde mbo’ers van het voortgezet onderwijs naar het middelbaarberoepsonderwijs, ook als dit buiten de regio gebeurt.