Aanmelden voor VVA

  • Aansluitformulier VVA gemeenten 
    Via het Aansluitformulier VVA Gemeenten meldt u zich aan voor de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO (VVA). Vul het Aansluitformulier VVA Gemeenten’ in en laat het document ondertekenen door een bevoegde medewerker binnen uw organisatie. Stuur het document getekend naar klantsupport@inlichtingenbureau.nl. Na ontvangst van het formulier wordt uw gemeente binnen 5 werkdagen aangesloten. U ontvangt hiervan een bevestiging per email. 

    Let op dat u alle velden in het formulier invult. Alleen dan kunnen wij uw aanmelding voltooien. Daarnaast zijn alleen gemeentelijke organisaties bevoegd om aan te sluiten op de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO. RMC's en regionale bureaus leerplicht hebben deze bevoegdheid niet. 

    Na het invullen en ondertekenen van het aansluitformulier is het contract voor gebruik van de Voorziening Voortijdig Schoolverlaters (MBO), inclusief de verwerkersovereenkomst, getekend.
  • Aansluitvoorwaarden Voorziening Vroegtijdig Aanmelden 
    Raadpleeg de Aansluitvoorwaarden Voorziening Vroegtijdig Aanmelden voor de juridische voorwaarden. 

Aanmeldinformatie vanaf maart 2021

De koppelpunten VO en MBO starten op 1 september met het aanleveren van informatie over aanmeldingen. Indien u zich aanmeldt voor de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) ontvangt u in maart 2021 de eerste digitale informatie van leerlingen die zich niet hebben ingeschreven en-/of hebben aangemeld bij een MBO instelling.

Let op! Het koppelpunt VVA stuurt alleen berichten naar uw gemeente als het koppelpunt juist is ingericht in het softwarepakket van uw gemeentelijke organisatie. Is het koppelpunt nog niet gerealiseerd? Neem dan contact op met uw leverancier. 

Berichtenverkeer automatisch gegenereerd

Het berichtenverkeer VVA loopt niet via het portaal van het Inlichtingenbureau. Mits u bent aangemeld bij het Inlichtingenbureau én uw leverancier de berichten kan verwerken, ontvangt u informatie over de overstap van potentiële MBO’ers, ook als dit buiten uw regio gebeurt.