Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO

Het Inlichtingenbureau is enkele maanden geleden van start gegaan met de ontwikkeling van het knooppunt VVA voor gemeenten. Dit nieuwe koppelpunt maakt vanaf september 2020 inzichtelijk of leerlingen afkomstig uit het Voortgezet Onderwijs (VO) zich hebben aangemeld en ingeschreven bij een MBO-instelling

Doel VVA voorziening gemeenten

Het Inlichtingenbureau (IB) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het VVA knooppunt richting gemeenten. Gemeenten kunnen via deze voorziening veilig en digitaal aanmeldinformatie van leerlingen ontvangen, zodat mogelijke schooluitval preventief in kaart kan worden gebracht. Het betreft hier dus de periode waarin de studiekeuze tot stand komt, waarin leerlingen aan het eind van het schooljaar het Voortgezet Onderwijs verlaten, zich aanmelden bij een MBO-instelling en getoetst wordt of deze inschrijving is verwerkt door deze MBO-instelling.

In de wetgeving rond Vroegtijdig Aanmelding MBO is onder andere gesteld dat de VO-scholen de potentiële MBO-gangers doorgeven aan de gemeenten en de MBO-instellingen. De wet voorziet onder andere in:

  • Een landelijke aanmelddatum voor toelatingsrecht tot het hoger beroepsonderwijs;
  • De verplichting voor VO-scholen om gegevens over potentiële MBO-gangers te verstrekken aan gemeenten;
  • De verplichting voor MBO-instellingen om gegevens over aanmeldingen te verstrekken aan VO-scholen en-/of gemeente.