Webinar Slim omgaan met de Tozo Controle

In opdracht van het ministerie van SZW en in samenwerking met de VNG heeft het Inlichtingenbureau het nieuwe informatieproduct Tozo controle ontwikkeld. Gemeenten kunnen sinds augustus 2020 kosteloos gebruik maken van deze dienst, om de rechtmatige verstrekking van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vast te stellen.

Extra webinar Slim omgaan met de Tozo controle

Alle gemeenten hebben inmiddels een rapportage Tozo controle ontvangen.
Maar wij krijgen nog vaak veel vragen over hoe je de Tozo controle slim aanpakt. Daarom organiseren wij voor gemeenten, die het gevoel hebben dat de Tozo controle nog niet goed loopt, op donderdag 22 april van 09.30 tot 11.00 uur, samen met de VNG, het webinar Slim omgaan met de Tozo controle.

Tijdens dit webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De juiste interpretatie van de geleverde gegevens;
  • Slimme controles uitvoeren;
  • Tips en tricks.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in het webinar? Meld u dan uiterlijk dinsdag 20 april aan via accountmanagement@inlichtingenbureau.nl. U ontvangt dan na de deadline een bevestigingsmail van ons met een link naar de betreffende Teams omgeving. Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met onze accountmanagers via accountmanagement@inlichtingenbureau.nl.