Roadshow Jongeren in Beeld (VOL)

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en op verzoek van gemeenten heeft het Inlichtingenbureau de functionaliteit ‘jongeren in beeld’ ontwikkeld.

Door een koppeling van bestanden kan iedere gemeente maandelijks een rapportage ontvangen van jongeren in de leeftijd 23 tot 27 jaar, zonder startkwalificatie, zonder onderwijsinschrijving, zonder werk en zonder uitkering. Gemeenten kunnen deze jongeren benaderen en vervolgens begeleiden naar een leer-werktraject o.g.v. artikel 10f Participatiewet.

Wilt u meer informatie over de toets? Kom dan naar een van onze roadshows!

Doelgroep

De doelgroep voor de bijeenkomsten bestaat primair uit medewerkers die vanuit Werk en Inkomen betrokken zijn bij de begeleiding van jongeren naar leer-werktrajecten.

Misschien bent u niet de juiste persoon die geïnformeerd moet worden over jongeren in beeld. In dat geval verzoeken wij u deze uitnodiging door te sturen naar de juiste medewerker binnen uw gemeente!

Onderwerpen

  • Aanleiding en ontstaan van de dienst Jongeren in beeld;
  • Inhoud van het door het inlichtingenbureau geleverde bestand;
  • Best practices t.a.v. bestandsverrijking (met gegevens uit overige relevante bronnen);
  • Best practices t.a.v. benaderen van de jongeren.

Tijd

13.30 tot 16.00 uur

Datum en locatie

21 maart    La Vie Meeting Centre, Lange Viestraat 351, Utrecht (VOL)
25 april      Vestdijk 30, Eindhoven (VOL)

Extra Roadshow
16 april         De witte vosch, Oudegracht 46, Utrecht

Kosten

Aan de roadshow zijn geen kosten verbonden.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier roadshow Jongeren in Beeld ingevuld retour te sturen naar klantsupport@inlichtingenbureau.nl U kunt al uw vragen ook naar dit adres sturen.

Wij zien u graag bij een van onze roadshows!