Actueel

Vragen & antwoorden webinar Wlz signalen nu beschikbaar

Het webinar omtrent de nieuwe dienst Wlz signalen van 27 mei j.l. is nu terug te kijken via Youtube. Het webinar werd georganiseerd in samenwerking met VNG realisatie en het Ketenbureau en gaf meer informatie over de mogelijkheden die de Wlz signalen kunnen bieden voor gemeenten bij het vroegtijdig signaleren van een mogelijke samenloop tussen de Wmo en de Wlz.  Tijdens het goed bekeken webinar zijn veel vragen gesteld. Deze vragen en de daarbij behorende antwoorden zijn terug te vinden op onze Wlz signalen pagina.

Per 1 juli is de dienst Wlz signalen beschikbaar via het portaal zorg (GGk) van het Inlichtingenbureau. Begin 2021 zal deze dienst ook via webservice beschikbaar worden gesteld.