Actueel

Uitbreiding ESF-toets

Centrumgemeenten kunnen in het kader van  het Europees Sociaal Fonds (ESF) maandelijks gegevens over ingestroomde deelnemers aanleveren aan het Inlichtingenbureau. De afgelopen periode werd er door het Inlichtingenbureau slechts getoetst op basis van drie van de zes deelnemers- en doelgroepcriteria. Sinds deze maand wordt er weer getoetst op alle oorspronkelijke deelnemers- en doelgroepcriteria. Daarnaast wordt er getoetst op meerdere verblijfcodetitels en wijzigt het vraagbestand.

De toets

Stichting Inlichtingenbureau rapporteert op basis van zes toetsingsgronden of deelnemers in het kader van ESF wel of  niet voldoen aan de regeling. Deze bevindingen worden teruggekoppeld  aan de betreffende centrumgemeente.

Een deelnemer komt niet in aanmerking voor de Europese subsidie als er op basis van de deelnemers- en doelgroepscriteria een belemmering wordt geconstateerd.

Wat verandert er?

1. Deelnemers- en doelgroepcriteria
De constatering van een belemmering vond de afgelopen periode plaats op basis van onderstaande drie criteria:

  • Niet uitkeringsontvanger: Geen werk of uitkering;
  • > 6 maanden: Gedurende 1 jaar > 6 maand uitkering;
  • Arbeidsbelemmerde: Uitkering waaruit belemmering blijkt. Let op! Voor toetsing raadpleegt het IB momenteel gegevens afkomstig uit de UWV Polisadministratie. Vanaf medio juni wordt de toets op het criterium arbeidsbelemmerde uitgebreid door ook het landelijke Doelgroepregister (LDR) te bevragen.


Nieuw! Sinds deze maand wordt er door het Inlichtingenbureau ook op onderstaande criteria een belemmering afgegeven. Dit betekent dat u voor het verrijken van deze gegevens geen andere bronnen meer hoeft te raadplegen.

  • Jongeren: Een persoon jonger dan 28 jaar;
  • 50+: Ouder dan 50, jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd + uitkering;
  • Vreemdeling: Is verblijfscodetitel 21, 25 (nieuw), 26 of 27.


2. Wijziging vraagbestand
Aan het vraagbestand is een extra veld toegevoegd. Het betreft het veld ‘Einddeclaratie’’. Dit is een verplicht veld. Indien u ‘’Einddeclaratie Ja’’ invoert bevestigt u dat het Inlichtingenbureau een kopie van de rapportage naar Uitvoering Van Beleid stuurt, onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U hoeft vervolgens zelf geen verdere handelingen te verrichten. Raadpleeg de handleiding voor een voorbeeld van het nieuwe vraagbestand. 


3. Rapportage uitgebreid
Het formaat van de rapportage wijzigt niet. Wel wordt de rapportage uitgebreid met het aantal redenen waarop een belemmering gevonden kan worden. Het Inlichtingenbureau rapporteert reeds over de volgende belemmeringen: “Uitkering”, “Geen uitkering”, “Werk”, “Geen werk”, “Leeftijd”, “Ongeldige regeling”. Dit blijft ongewijzigd.

Hier worden vanaf medio juni de volgende belemmeringen aan toegevoegd: “Geboortedatum niet geverifieerd in BRP”, “Geen BRP verificatie verblijfstitel”, “Niet geregistreerd in LDR”.

Vaststelling doelgroepcriteria

Let op! Bovenstaande deelnemers- en doelgroepcriteria zijn vastgesteld door ‘’Uitvoering van Beleid’’. Dit betekent dat zij zorgdragen voor de ESF verantwoording. Stichting Inlichtingenbureau rapporteert slechts over de resultaten. Raadpleeg www.overheid.nl voor een verdere specificatie van bovenstaande deelnemers- en doelgroepcriteria.

Aanmelden

Wilt u als centrumgemeente van een arbeidsmarktregio gebruikmaken van de ESF? Stuur dan een mail naar klantsupport@inlichtingenbureau.nl o.v.v. Aansluitformulier ESF. Wij sturen u de overeenkomst ESF, die u getekend dient terug te sturen. U ontvangt van ons de inloggegevens van de gebruikers die u hebt aangemeld. De administratieve afhandeling van uw aanvraag bedraagt 5 werkdagen.

Contact en informatie

Raadpleeg de productpagina ESF voor meer informatie over ESF. Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Neem dan contact op met onze Servicedesk via 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl.