Actueel

Start met de gegevensoverdracht voor het nieuwe woonplaatsbeginsel

Vanaf dinsdag 6 juli is de transporttool WPB via het portaal Zorg (GGk) beschikbaar. Gemeenten kunnen de transporttool gebruiken voor een veilige gegevensoverdracht voor het nieuwe woonplaatsbeginsel. Alle gemeenten die toegang hebben tot het iJW berichtenverkeer zullen ook toegang krijgen tot de transporttool*. De gebruikersbeheerder van de gemeente kan gebruikers de juiste rechten geven voor het gebruik van de tool. De transporttool zal tot eind februari 2022 beschikbaar zijn.

Wet wijziging woonplaatsbeginsel

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Het bepaalt daarnaast ook welke gemeente de jeugdhulp betaalt. Om het woonplaatsbeginsel eenduidiger te maken en beter te laten aansluiten op de doelen van de Jeugdwet, wordt per 1 januari 2022 de Jeugdwet gewijzigd. In voorbereiding op de wetswijziging omtrent het nieuwe woonplaatsbeginsel moet de groep jeugdigen die bij invoering van deze nieuwe wet onder de verantwoordelijkheid van een andere gemeente gaat vallen, overgedragen worden aan de nieuwe verantwoordelijke gemeente.

Meer informatie

Meer informatie over de gegevensoverdracht voor het nieuwe woonplaatsbeginsel is te vinden op onze website. Heeft u vragen over het gebruik van de Transporttool WPB dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze servicedesk. Zij zijn op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur beschikbaar via e-mail, servicedesk@inlichtingenbureau.nl of telefonisch via 0800 222 11 22. Heeft u inhoudelijke vragen over de gegevensoverdracht of over het nieuwe woonplaatsbeginsel, dan adviseren wij u contact op te nemen met het ketenbureau i-sociaal domein.

*let op: heeft u het iJw berichtenverkeer binnen uw organisatie uitbesteed maar wilt u wel toegang tot de transporttool? Vul het mutatieformulier in en stuur deze naar ons retour. Wij zullen uw organisatie dan toegang verlenen.