Actueel

Sluit gratis aan op Jongeren in Beeld

Wilt u weten welke jongeren in de leeftijdscategorie 23 tot 27 jaar geen startkwalificatie hebben en niet werken? Meld u dan nu aan voor Jongeren in Beeld.  

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en op verzoek van gemeenten heeft het Inlichtingenbureau de dienstverlening 'Jongeren in Beeld' ontwikkeld. Dit nieuwe en tevens gratis af te nemen informatieproduct maakt het voor gemeenten  na lange tijd mogelijk om zicht te krijgen op jongeren in de leeftijd 23 tot 27 jaar als blijkt dat zij:

  • Geen startkwalificatie hebben;
  • Niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling;
  • Geen werk of te weinig inkomen (< 473,- per maand)  hebben;
  • Geen uitkering (ongeacht bedrag) hebben.


Tot voor kort was het juridisch alleen toegestaan om op grond van de RMC wetgeving (18-23 jr.) gegevens uit te wisselen. Jongeren in Beeld valt onder de wetgeving van Sociale Zaken. Door het beschikbaar stellen van deze nieuwe data ondersteunt het Inlichtingenbureau gemeenten om jongeren in de leeftijd ‘’23 tot 27 jaar, zonder startkwalificatie’’ gericht te benaderen en vervolgens te begeleiden naar een leer-werktraject o.g.v. artikel 10f Participatiewet.

Gemeenten enthousiast

''Alle jongeren verdienen een goede start met een eerlijke kans op werk''. Dit is de algemene boodschap die momenteel doorklinkt in het land. Zo ook bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), bij wie Jongeren in Beeld wegens haar maatschappelijke betekenis hoog op de agenda staat.

Ruim 70 gemeenten hebben zich sinds de introductie in 2018 aangesloten op Jongeren in Beeld. De eerste ervaringen zijn positief. Het Inlichtingenbureau heeft deze ervaringen verzameld, en onlangs samen met het Ministerie van SZW en gemeenten op meerdere plekken in het land gepresenteerd. Bent u benieuwd naar enkele van deze ervaringen? Bekijk dan de presentatie van de Roadshow Jongeren in Beeld 2019.

Meld u gratis aan

De aanmeldprocedure voor Jongeren in Beeld verloopt in twee stappen.

  1. Vraag het autorisatieformulier van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) aan via info@rvig.nl. Met deze autorisatie verlenen gemeenten toestemming aan het Inlichtingenbureau om namens hen de Basisregistratie Personen (BRP) te bevragen voor Jongeren in Beeld. Dit autorisatietraject duurt ongeveer 6 tot 8 weken na het insturen van het formulier. Voor vragen over het autorisatieproces kan een gemeente terecht bij de RvIG.
  2. Neem contact op met het Inlichtingenbureau via klantsupport@inlichtingenbureau.nl. Geef in de mail aan dat u zich wilt aansluiten als nieuwe gebruiker voor Jongeren in Beeld, onder vermelding van ‘’naam, gemeentenaam, en-/of samenwerking en telefoonnummer’’. Wij sturen u op basis van de beschikbare gegevens een bewerkingsovereenkomst. Deze kunt u vervolgens retour sturen naar klantsupport@inlichtingenbureau.nl


Zodra de autorisatie aanvraag is goedgekeurd neemt het Inlichtingenbureau contact op met de gemeente om een gebruikersovereenkomst te ondertekenen.

Contact & Informatie

  • Bekijk de productpagina voor achterliggende informatie over het product of download de handleiding voor informatie over de technische werking.
  • Download het rapport ''het bereiken en activeren van jongeren'' van IZI Solutions en lees hoe u jongeren met de gegevens van het Inlichtingenbureau het best kunt activeren richting leren en werken.
  • Raadpleeg de Businesscase ''investeren in jongeren zonder uitkering'' en lees wat de aanpak jeugdwerkloosheid van het Jongerenpunt Midden-Brabant de gemeente Tilburg oplevert.


Heeft u behoefte aan aanvullende informatie? Neem dan contact op onze accountmanager, Marije Timmer, via MTimmer@inlichtingenbureau.nl  of  via 06 527 49 715
 

Theme picker