Actueel

Signaal voor beoordelen bijstandsuitkering verdwijnt

Het signaal beoordelen bijstandsuitkering had als doel om reeds in de aanvraagfase van een uitkering een toetsing op de rechtmatigheid hiervan te laten plaatsvinden. Hierbij was de oorspronkelijke insteek om zoveel mogelijk relevante bronnen in een vroegtijdig stadium te bevragen. Tot op heden vond er echter uitsluitend een gegevensuitwisseling plaats met CJIB. Op basis van deze uitwisseling werd gecontroleerd of de aanvrager van de uitkering mogelijk geregistreerd stond als voortvluchtig veroordeelde.

Vanwege de zeer geringe afname van dit product en het feit dat de matching nagenoeg geen signalen opleverde, heeft het Inlichtingenbureau besloten om dit informatieproduct te beëindigen. Dit betekent dat het product en de bijbehorende rapporten per 1 april a.s. uit het portaal zullen verdwijnen. Het signaal voorvluchtig veroordeelden als onderdeel van de reguliere Rechtmatigheidscontrole blijft uiteraard wel bestaan.

 

Theme picker